فاطمه گنجعلیشاهی ORCID، آناهید همت پور ORCID، مهدی دهقان منشادی ORCID، حسین هادی ندوشن ORCID، علیرضا کریم اله* ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(3): 246-253. DOI: 10.34172/mj.2021.050
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

محمود صمدی ORCID، زهرا نبئی ORCID، منیژه مصطفی قره باغی ORCID، مجید محله ای ORCID، الهام شیخ ساران ORCID، کیوان میرنیا* ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(3): 254-259. DOI: 10.34172/mj.2021.051
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

نوا خلیلی نژاد ORCID، لیلا مهدی زاده فانید ORCID، نرگس زینال زاده* ORCID، مائده علیزاده ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(3): 260-266. DOI: 10.34172/mj.2021.052
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

شمیمه غفوری ORCID، رضا حبیبی پور* ORCID، سمیه بیات ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(3): 267-273. DOI: 10.34172/mj.2021.053
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مهدیه اسمعیل زاده ORCID، بهارک دیوبند، فاطمه یگانه سفیدان، مونا غلامی، مژگان کچویی* ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(3): 274-282. DOI: 10.34172/mj.2021.054
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

شروین محمدی ORCID، سعید ملیحی الذاکرینی ORCID، سارا پاشنگ ORCID، محمد مهدی حسینیان زکریا، غلامرضا گل محمدنژاد ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(3): 283-292. DOI: 10.34172/mj.2021.055
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

نیکزاد شهیدی* ORCID، نسترن ذکایی ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(3): 293-299. DOI: 10.34172/mj.2021.056
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

رامین رجبی ORCID، عابد ابراهیمی ORCID، سارا رحیمی ORCID، بهزاد غلام ویسی* ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(3): 300-304. DOI: 10.34172/mj.2021.057
PDFPDF
XMLXML
استنادات:


تحقیقی
حامد معصوم زاده، نسرین حسین‌زاد، سودا جعفری، علی شایان فر، هاله واعظ، ام لیلا مولوی*
نسخه PDF پیش از شمارهPDF

تحقیقی
سولماز ملکی دیزج، معصومه مختارپور، سپیده زنونی واحد، سیمین شریفی*
نسخه PDF پیش از شمارهPDF

تحقیقی
معصومه نوبهار، معرفت سیاهکوهیان*، شادمهر میردار، لیلی تاپاک
نسخه PDF پیش از شمارهPDFمقاله پژوهشی
شهریار صانع ORCID، رحمان عباسی وش ORCID، فرزانه جوشقانی ORCID، گونش علیزاده ORCID، بهزاد غلام ویسی ORCID، پرنگ گلابی* ORCID
نسخه PDF پیش از شمارهPDF

گزارش کوتاه
ارمغان قره آغاجی زارع* ORCID، فاطمه مهرآسا ORCID، افسانه رادمهر ORCID، سیده الناز هاشمی‌زاده
نسخه PDF پیش از شمارهPDF

چیزی یافت نشد
مقاله پژوهشی
مجید امانی ORCID، مسعود رحمتی* ORCID، محمد فتحی ORCID، حسن احمدوند ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(2): 126-134. DOI: 10.34172/mj.2020.028
مشاهده شده: 671
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
مهدی امامی ORCID، سهیل سبحان اردکانی* ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 7 -15 . DOI: 10.34172/mj.2020.014
مشاهده شده: 647
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
سپیده آژیر ORCID، عیدی علیجانی* ORCID، مهسا محسن زاده ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(2): 117-125. DOI: 10.34172/mj.2020.027
مشاهده شده: 639
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
کریم آزالی علمداری* ORCID، مصطفی آرمان‌فر ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(3): 228-236. DOI: 10.34172/mj.2020.040
مشاهده شده: 634
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
علي پورزند، محمدامين محمدزاده قره باغي*، رامین آژوغ
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1393؛36(1): 16 -19 .
مشاهده شده: 609
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
منصور آقایی ORCID، جواد وکیلی* ORCID، رامین امیرساسان ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(3): 237-244. DOI: 10.34172/mj.2020.041
مشاهده شده: 600
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
مژده خواجه لندی ORCID، لطفعلی بلبلی* ORCID، معرفت سیاهکوهیان ORCID، فاطمه نیک سرشت ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 56-64. DOI: 10.34172/mj.2020.020
مشاهده شده: 587
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

تحقیقی
فرناز مسلمی تبریزی*، سوسن رسولی
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1392؛35(1): 78 -85 .
مشاهده شده: 577
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
ابوالفضل جعفری ثالث ORCID، یاشار باقری‌زاده توکلی ORCID، افسون شريعت* ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 48 -55 . DOI: 10.34172/mj.2020.019
مشاهده شده: 546
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
محمدعلی پیرانی ORCID، مقصود پیری* ORCID، محمدعلی آذربایجانی ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 33 -39 . DOI: 10.34172/mj.2020.017
مشاهده شده: 543
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

تحقیقی
ماندانا رفيعي*، سعيد اصلان آبادی، محمد حسين دقيقی
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1383؛26(3): 20 -23 .
تعداد دانلود: 1489
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
کریم آزالی علمداری* ORCID، مصطفی آرمان‌فر ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(3): 228-236. DOI: 10.34172/mj.2020.040
تعداد دانلود: 346
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
مهدی امامی ORCID، سهیل سبحان اردکانی* ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 7 -15 . DOI: 10.34172/mj.2020.014
تعداد دانلود: 330
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
منصور آقایی ORCID، جواد وکیلی* ORCID، رامین امیرساسان ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(3): 237-244. DOI: 10.34172/mj.2020.041
تعداد دانلود: 297
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
مهرداد باستانی ORCID، غلامعلی قاسمی* ORCID، مرتضی صادقی ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 24 -32 . DOI: 10.34172/mj.2020.016
تعداد دانلود: 291
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
مهسا محسن زاده* ORCID، فریبا آقایی ORCID، فرح نامنی ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(4): 447-455. DOI: 10.34172/mj.2020.067
تعداد دانلود: 290
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
سپیده آژیر ORCID، عیدی علیجانی* ORCID، مهسا محسن زاده ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(2): 117-125. DOI: 10.34172/mj.2020.027
تعداد دانلود: 287
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
مژده خواجه لندی ORCID، لطفعلی بلبلی* ORCID، معرفت سیاهکوهیان ORCID، فاطمه نیک سرشت ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 56-64. DOI: 10.34172/mj.2020.020
تعداد دانلود: 279
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
سهیلا رحیمی فردین ORCID، معرفت سیاه کوهیان* ORCID، پوران کریمی ORCID، لطفعلی بلبلی ORCID، حسن فرهادی ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(3): 263-272. DOI: 10.34172/mj.2020.044
تعداد دانلود: 273
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
مجید امانی ORCID، مسعود رحمتی* ORCID، محمد فتحی ORCID، حسن احمدوند ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(2): 126-134. DOI: 10.34172/mj.2020.028
تعداد دانلود: 256
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
سید تقی هاشمی ORCID، بابک علی کیایی* ORCID، محمدعلی فلاح مدواری ORCID، فاطمه کریمی ORCID، ابوالفضل فلاح مدواری ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1398؛41(6): 91 -97 . DOI: 10.34172/mj.2020.011
PDFPDF
XMLXML
استنادات: