نشاني دفتر مجلهتبريز- بلوار 29 بهمن- دانشگاه تبريز- بلوار شهيد کريمی-

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز - طبقه دوم – دفتر مجله پزشکی

 صندوق پستی: 371-51665

تلفن و فاكس 33366579-041

نشاني پست الكترونيك: tbzmedmag@yahoo.com  

وب سايت: http://mj.tbzmed.ac.ir


نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی