Logo-mj

به‌روز رسانی شده در 7 دی ماه 1400

 راهنمای ارسال مقاله

ارسال مقاله به مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به‌صورت رايگان (بدون هزينه) و برخط  انجام می‌گیرد. جهت تسهیل فرآیند ارسال برخط، سامانه به‌ نحوی طراحی شده که برخی از اقدامات کنترلی را به‌صورت خودکار انجام داده و بلافاصله کاربر را از اشکالات فنی مطلع و به دستورالعمل‌های لازم هدایت می‌کند. 

برای ارسال مقاله ابتدا یک حساب کاربری (اکانت) ایجاد کرده و وارد ناحیه کاربری در وب‌سایت شوید. حین ارسال آثار، پدیدآور ارسال‌کننده مقاله، مسئولیت را به نمایندگی از تمامی پدیدآوران به‌عنوان پدیدآور مسئول مکاتبات بر عهده می‌گیرد و بایستی اطلاعات کامل خود را شامل ایمیل، شماره تلفن و نشانی در نمایه خود تکمیل نماید. تمامی مکاتبات از جمله نتایج ارزیابی اولیه، تصمیم سردبیر و درخواست برای بازنگری دست‌نوشته یا غلط‌گیری نسخه‌ صفحه‌آرایی‌شده به نشانی ایمیل پدیدآور مسئول مکاتبات، که در مقاله درج می‌گردد، ارسال می‌شود. 
مقاله ارسال‌شده یا هرگونه بازبینی‌های بعدی آن در دفتر مجله ارزیابی می‌شود و در صورت نیاز به اصلاح در این مرحله ممکن است به‌طور موقت از حالت ثبت‌ شده خارج و به پدیدآوران که مسئول آماده‌سازی مقاله و ارائه اطلاعات مورد نیاز هستند عودت گردد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص بررسی مقالات صفحه مربوط به فرآیند داوری مجله را ملاحظه نمایید. در صورتی که در رابطه با ارسال مقاله سوالی دارید می‌توانید با دفتر مجله تماس بگیرید.

شروط ارسال

نامه روی اثر ارسالی (نامه همراه مقاله)

نامه روی اثر ارسالی برای ارسال تمامی مقالات ضروری است. پدیدآوران بایستی موارد زیر را هنگام ارسال نامه همراه مقاله تایید نمایند:

 • اینکه مقاله ارسالی محتوایی اصیل است که فقط به این مجله ارسال شده، قبلاً جایی و به هیچ زبان دیگری انتشار نیافته و برای انتشار نیز تحت بررسی قرار ندارد، مگر این­که در نامه همراه مقاله این مسأله ذکر گردد. در زمینه انتشار مجدد به بخش انتشار تکراری در خط‌مشی‌دبیری ما مراجعه فرمایید.
 • این­که هیچ جمله‌ای از منبع دیگری عیناً برداشته (کپی) نشده است. به بخش سرقت ادبی در خط‌مشی‌دبیری مراجعه نمایید.
 • اینکه پدیدآور ارسال‌کننده مسئولیت مقاله را از جانب تمامی پدیدآوران به عنوان پدیدآور مسئول مکاتبات به عهده می‌­گیرد.
 • اینکه تمامی پدیدآوران مقاله را خوانده و تأیید کرده‌اند و نسبت به ارسال مقاله رضایت دارند و نسبت به تمامی جنبه‌ها در زمینه صحت و سقم آن مطابق با معیارهای ICMJE مسئول هستند.

نامه همراه مقاله بایستی اطلاعات زیر و همچنین هر گونه اطلاعات اضافی که در راهنمای ارسال مقالات به آن اشاره شده را در برگیرد:

 • توضیح اینکه چرا مقاله ارسال شده باید در مجله منتشر شود (نو بودن اثر)
 • توضیح در مورد مسائل مربوط به خط‌مشی‌های مجله
 • توضیح در مورد هر گونه تعارض منافع بالقوه
 • در صورت وجود فراخوان برای شماره ویژه، ذکر عنوان شماره ویژه اعلام شده توسط مجله که مقاله ارسالی باید در آن منتشر شود 

پدیدآوران می‌توانند داوران همتا را با ارائه نام، آدرس ایمیل موسسه، ORCID یا Scopus ID آنها برای مقاله ارسالی خود پیشنهاد دهند. لطفا در مورد پیشنهاد داوران همتا به بخش هم‌ترازداوری در خط‌مشی‌دبیری و همچنین برای استفاده از شناسه‌های منحصر‌به‌فرد به بخش شناسه‌های منحصر‌به‌فرد در خط‌مشی‌دبیری مراجعه نمایید.

پدیدآوران همچنین می‌توانند جزئیات افرادی را که تمایل ندارند مقاله آن­ها را بررسی کنند، ارائه کنند.
ارائه عمدی اطلاعات غلط مانند نام‌ها و یا آدرس‌های ایمیل جعلی باعث رد مقاله شده و ممکن است منجر به تحقیقات بیشتر به دلیل خط‌مشی‌سوء‌رفتار منجر شود.

فرم تفاهم‌نامه مجوز انحصاری

همزمان با ارسال اثر، تک‌تک پدیدآوران لازم است فرم تفاهم‌نامه مجوز انحصاری را امضاء نموده و  ارسال نمایند. امضای پدیدآور رابط به تنهایی برای انتشار مقاله کافی نیست.

مجوز دسترسی باز، کپی رایت‌ و هزینه‌ها

همزمان با ارسال مقاله، پدیدآوران بایستی فرم تفاهم‌نامه مجوز انحصاری برای انتشار اثرشان در مجله، تحت Creative Commons license CC-BY 4.0 را امضاء نمایند. حق تألیف برای پدیدآوران محفوظ است. هیچ هزینه‌ای برای ارسال مقاله یا انتشار آنها در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز دریافت نمی‌شود. انتشار با دسترسی باز این مجله توسط حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز حمایت می‌گردد. 

آماده‌سازی دست‌نوشته مقاله

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز این نوع مقالات را برای انتشار مورد بررسی قرار می‌دهد:

مقاله پژوهشی (Original Article)

مقاله پژوهشی حاوی نتایج حاصل از تحقیق و پژوهش‌ بر روی موضوعات جدید است.

دست‌نوشته مقالات پژوهشی به این صورت آماده شود: عنوان، چکیده ساختار یافته (زمینه، روش‌کار، یافته‌ها، نتیجه‌گیری، پیامدهای عملی، کلیدواژه‌ها)، مقدمه، روش‌کار، یافته‌ها، بحث، نتیجه‌گیری، منابع، جداول، زیرنویس شکل‌ها، شکل‌ها.

اطلاعات مقاله به ترتیب شامل: قدردانی‌ها، مشارکت پدیدآوران، منابع مالی، دسترس‌پذیری داده‌ها، ملاحظات اخلاقی، تعارض منافع.

بخش انگلیسی دست‌نوشته:

A Title, a Structured Abstract (Background, Methods, Results, Conclusion, Practical Implications, Keywords)
Extended Abstract: Background, Methods, Results, Conclusion

دست‌نوشته مقاله پژوهشی باید حداکثر در 5500 کلمه (از ابتدای مقدمه تا انتهای نتیجه‌گیری) و حدودا 30 منبع نوشته شود.

مقاله مرور نظام‌مند و فراتحلیل (Systematic Review and Meta-Analysis)

مقاله مرور نظام‌مند حاوی نتایج یک مطالعه مشاهده‌ای بر روی مطالعات انجام شده موجود است که شامل تعیین دقیق مشکل مورد تحقیق، جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها و تفسیر نتایج می‌باشد و بر اساس پروتکل دقیق و از‌‌پیش‌تعیین‌شده‌ای انجام می‌شود.

دست‌نوشته مقاله مرور نظام‌مند به این صورت آماده شود: عنوان، چکیده ساختار یافته (زمینه، روش‌کار، یافته‌ها، نتیجه‌گیری، پیامدهای عملی، کلیدواژه‌ها)، مقدمه، روش‌کار، یافته‌ها، بحث، نتیجه‌گیری، منابع، جداول، زیرنویس شکل‌ها، شکل‌ها.

اطلاعات مقاله به ترتیب شامل: قدردانی‌ها، مشارکت پدیدآوران، منابع مالی، دسترس‌پذیری داده‌ها، ملاحظات اخلاقی، تعارض منافع.

بخش انگلیسی دست‌نوشته:

A Title, a Structured Abstract (Background, Methods, Results, Conclusion, Practical Implications, Keywords)
Extended Abstract: Background, Methods, Results, Conclusion

دست‌نوشته مقاله مروری باید حداکثر در 5000 کلمه (از ابتدای مقدمه تا انتهای نتیجه‌گیری)، و با حداقل 50 منبع نوشته شود.

مقاله مروری روایتی (Narrative Review Article)

این نوع مقاله مروری برای موضوعات جامع و مفصل کاربرد دارد و در آن به خلاصه­ مطالعات اولیه و اصیل یک موضوع پرداخته می‌شود. مقالات مروری علاوه بر به‌روز بودن باید با موضوعی در زمينه علوم پزشکی، سیستم و خدمات سلامت یا مرتبط با یکی از محورهای مجله انجام شود.

دست‌نوشته مقاله مرور روایتی به این صورت آماده شود: عنوان، چکیده غیرساختاریافته ، پیامدهای عملی، کلیدواژه‌ها مقدمه، سرعنوان­‌های مورد نیاز در متن، بحث، نتیجه‌گیری، منابع، جداول، زیرنویس شکل‌ها، شکل‌ها.

اطلاعات مقاله به ترتیب شامل: قدردانی‌ها، مشارکت پدیدآوران، منابع مالی، دسترس‌پذیری داده‌ها، تعارض منافع.

بخش انگلیسی دست‌نوشته:

A Title, a Structured Abstract, Practical Implications, Keywords
Extended Abstract

همه انواع مقالات مروری پذیرفته می‌شوند. انواع مقالات مروری را در مقاله زیر می­توانید ملاحظه نمایید:

Grant MJ, Booth A. A typology of reviews: an analysis of 14 review types and associated methodologies. Health information & libraries journal. 2009 Jun;26(2):91-108.

مقاله كوتاه (Short Communication)

یک مقاله تحقیقی كوتاه، از نظر ساختار مانند مقالات پژوهشی اصیل است.

دست‌نوشته مقاله کوتاه به این صورت آماده شود: عنوان، چکیده ساختاریافته (زمینه، روش‌کار، یافته‌ها، نتیجه‌گیری، پیامدهای عملی، کلیدواژه‌ها)، مقدمه، روش‌کار، یافته‌ها، بحث، نتیجه‌گیری، منابع، جداول، زیرنویس شکل‌ها، شکل‌ها.

 اطلاعات مقاله به ترتیب شامل: قدردانی‌ها، مشارکت پدیدآوران، منابع مالی، دسترس‌پذیری داده‌ها، ملاحظات اخلاقی، تعارض منافع.

بخش انگلیسی دست‌نوشته:

A Title, a Structured Abstract (Background, Methods, Results, Conclusion, Practical Implications, Keywords)
Extended Abstract: Background, Methods, Results, Conclusion

دست‌نوشته مقاله کوتاه باید حداکثر در 2000 کلمه (از ابتدای مقدمه تا انتهای نتیجه‌گیری)، و با حداکثر 15 منبع، دو جدول یا شکل نوشته شود.

گزارش مورد (Case Report)

گزارش سیتماتیک در مورد نمونه­‌های مهم کمیاب و یا جالب توجه برای کار متخصصان است.

دست‌نوشته مقاله گزارش مورد به این صورت آماده شود: عنوان، چکیده غیرساختاریافته، پیامدهای عملی، کلیدواژه‌ها، مقدمه، گزارش‌ مورد، بحث، نتیجه‌گیری، منابع، جداول، زیرنویس شکل‌ها، شکل‌ها.

 اطلاعات مقاله به ترتیب شامل: قدردانی‌ها، مشارکت پدیدآوران، منابع مالی، دسترس‌پذیری داده‌ها، ملاحظات اخلاقی، تعارض منافع.

بخش انگلیسی دست‌نوشته:

A Title, a Structured Abstract, Practical Implications, Keywords

Extended Abstract

در تهیه این مقالات باید توجه داشت كه اسرار شخص محرمانه بماند و همچنین یک فرم رضایت­‌نامه از شخص تهیه گردد و به‌عنوان ضمیمه مقاله ارسال گردد.

نامه به سردبیر (Letter to Editor)

نامه به سردبیر دارای موضوعاتی مانند نقدی بر مقالات قبلی، نقد یا مرور كتاب‌ها، تحلیل یک موضوع مرتبط با علوم پزشكی، گزارش و نقد گردهمایی‌های علوم پزشكی، شرح و بسط یک ایده و یا باز‌نمودن یک موضوع پیچیده است و در مورد نقد مقالات قبلی، بایستی حداکثر 3 ماه پس از انتشار مقاله ارسال گردد. همچنین، نامه به سردبیر قبل از انتشار، ابتدا به پدیدآوران مقاله مذکور ارسال می‌گردد و در صورت امکان، مقاله انتقادی و پاسخ پدیدآوران همزمان منتشر می‌گردد.

اطلاعات مقاله به ترتیب شامل: مشارکت پدیدآوران، تعارض منافع.

.Required Submission Information: Authors’ contributions, Competing interests

نامه به سردبیر باید حداکثر در 1000 کلمه، و با حداکثر 5 منبع، یک عنوان و بدون ساختاربندی و چکیده نوشته شود.

سرمقاله (Editorial)

این بخش می‌تواند یک مقاله یا مطلبی که قبلا در مجله منتشر شده را مخاطب قرار دهد و یا توصیفی کوتاه درباره موضوعی که نیاز به بررسی کامل ندارد و یا موضوعات مورد علاقه خوانندگان را در‌بر می‌گیرد، نگاشته شود. سرمقاله‌ها به دعوت سردبیر و یا توسط سردبیر نوشته می‌شود.

اطلاعات مقاله شامل: تعارض منافع.

.Required Submission Information:  Competing interests

سرمقاله‌ باید حداکثر در 1000 کلمه، و با حداکثر 5 منبع، یک عنوان و بدون ساختاربندی و چکیده نوشته شود.

یادداشت (Commentary)

این بخش دربرگیرنده تحلیلی عمیق از مسائل فعلی که مورد علاقه جامعه پزشکی است مانند سیاستگذاری‌ها، بودجه، آموزش و مواردی از این قبیل را در‌بر می‌گیرد. بخش نظرات می‌تواند در مورد مقاله‌ای که قبلا منتشر شده نیز نوشته شود. در اینصورت، عنوان به شکل زیر نوشته خواهد شد: «یادداشت: عنوان مقاله مذکور»
مطالب نوشته شده دربخش یادداشت بایستی در راستای حیطه‌های مجله باشد.

اطلاعات مقاله شامل: تعارض منافع.

.Required Submission Information: Competing interests

دست‌نوشته یادداشت باید حداکثر در 1500 کلمه، و با حداکثر 10 منبع و بدون ساختاربندی نوشته شود.

اصول فنی تهیه دست‌نوشته (نگارش مقاله)

هنگام تهیه دست‌نوشته (متن اثر ارسالی)، دستورالعمل‌های زیر را در هر کدام از بخش‌های مربوطه رعایت کنید.

عنوان

یک عنوان مختصر و توصیفی باید برای مقاله انتخاب شود. نوع مطالعه را در عنوان با دو نقطه (:) مشخص نمایید.

(فراتحلیل، مرور نظام‌مند، کوهورت، گزارش مورد و ...) 

چکیده فارسی

چکیده ساختار‌یافته (حداکثر 250 کلمه) باید شامل سرعنوان‌های اصلی زیر باشد:

 • زمینه
 • روش‌کار
 • یافته‌ها
 • نتیجه‌گیری
 • پیامدهای عملی

پیامد‌های عملی: در راستای امر ترجمان دانش نتایج کاربردی مقاله به‌صورت کوتاه در این بخش درج می‌گردد.

مطابقت چکیده فارسی و انگلیسی الزامی می‌باشد.

چکیده غیر‌ساختاریافته (حداکثر 150 کلمه ) شامل سرعنوان نیست.

چکیده انگلیسی

 اجزای این بخش مانند چکیده فارسی است و باید شامل سرعنوان‌های اصلی زیر باشد:

 • Background
 • Methods
 • Results
 • Conclusion
 • Practical Implications

مطابقت چکیده فارسی و انگلیسی الزامی می‌باشد.

چکیده انگليسي ساختاریافته (حداکثر 250 کلمه) شامل سرعنوان نیست.

 
چکیده مبسوط انگلیسی

چکیده مبسوط به زبان انگلیسی نوشته شود و حداقل 800 و حداکثر دارای 1000 کلمه باشد. دارای زیرعنوان‌های مشابه مقاله اصلی بوده و تاکید بر قسمت روش کار و نتایج مقاله باشد.

چکیده مبسوط دارای ساختار زیر باشد:

 • Background (حداکثر 150 کلمه)
 • Methods (حداکثر 300 کلمه)
 • Results (حداکثر 400کلمه)
 • Conclusion (حداکثر 150 کلمه)

در مرحله اولیه ارسال دست‌نوشته، اجباری نیست تمامی دست‌نوشته‌های ارسالی دارای چکیده مبسوط باشند زیرا چکیده مبسوط برای مقالاتی خواسته می‌شود که پذیرفته شده‌اند.

کلیدواژه‌‌های فارسی

3 تا 10 کلمه کلیدی برای مقاله باید انتخاب شود که دقیقا مطابق با کلمات کلیدی انگلیسی باشند. کلمات کلیدی بایستی به ترتیب حروف الفبا نوشته شوند.

کلیدواژه‌‌های انگلیسی

3 تا 10 کلمه کلیدی از لیست واژگان MeSH برای مقاله باید انتخاب شود که دقیقا مطابق با کلمات کلیدی فارسی باشند. کلمات کلیدی بایستی به ترتیب حروف الفبا نوشته شوند.

مقدمه

شامل مروری کوتاه درباره موضوع مورد مطالعه و دلیل اجرای مطالعه است. مقایسه با کارهای قبلی بصورت دقیق و نتایج مطالعه بایستی در بخش بحث نوشته شود. همچنین نکات کاربردی مقاله در مقدمه آورده می‌شود.

روش کار

بخش روش‌ کار شامل توضیح مناسب جزئیات اهداف مورد آزمایش، ویژگی‌های مهم آنها، روش‌ها، تجهیزات و فرایندهای مورد استفاده باشد به نحوی که محقق دیگر بتواند آزمایش را تکرار کند.

هنگام گزارش آزمایشات مربوط به موارد انسانی، پدیدآوران باید اعلام نمایند که فرایندهای بکار رفته منطبق با استانداردهای اخلاقی کمیته مسئول در رابطه با آزمایش‌های انسانی (موسسه‌ای و ملی) و همچنین بیانیه هلسینکی در سال 1975 (بازبینی شده در سال 2008) بوده است. اگر شبهه‌ای در قبال اینکه آیا تحقیق انجام گرفته با بیانیه هلسینکی مطابقت دارد، پدیدآوران بایستی دلیل خود را برای روش بکار رفته توضیح دهند و نشان دهند که گروه بررسی موسسه مربوطه به صراحت جنبه‌های شبهه‌آمیز مطالعه را تایید کرده است. در مورد گزارش آزمایشات مربوط به حیوانات، پدیدآوران بایستی اعلام کنند که دستورالعمل ملی و موسسه‌ای درباره مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی مراعات شده است.

بخش مربوط به روش‌ کار بایستی نشان دهد که پروتکل بوسیله گروه بررسی موسسه مربوطه مورد ارزیابی قرارگرفته و هر شرکت کننده در مطالعه فرم رضایت آگاهانه را امضاء نموده است. اگر دستگاهی استفاده شده، نام و آدرس کارخانه سازنده در داخل پرانتز آورده شود. اگر روش مطالعه شناخته شده است، ذکر منبع کفايت مي­کند، اما اگر روش مورد بررسی جديد باشد، اطلاعات کافی در مورد آن بايد ارائه گردد؛ طوري­که محقق ديگر بتواند آن را انجام دهد. اگر دارويی استفاده شده، نام ژنريک، دوز و راه تجويز آن بايد قيد گردد. در مورد بيماران، سن و جنس همراه با ميانگين ± انحراف معيار ارائه گردد. روش آماری و هرگونه برنامه کامپيوتری مورد استفاده ذکر شود. سيستم جمع‌­آوری داده‌ها نيز بطور واضح بيان شود.

یافته‌ها

یافته‌ها باید به صورت متن، جداول، نمودار یا شکل به ترتیب ارائه شده در متن باشد. از تكرار داده­‌های جداول، نمودار یا شکل در متن دوباره خودداری شود. اصل نمودارها و منحنی‌ها به زبان فارسی تنظیم شود. عنوان جداول در قسمت بالای آن و عناوین شکل­‌ها و نمودارها در پایین آن‌ها نوشته شود. در این قسمت باید صرفاً یافته‌های پژوهش قید گردند و از بیان قسمت­‌های مربوط به مقایسه مطالعات مختلف، بررسی متون، مقدمه، بحث و...  در این قسمت خودداری گردد.

بحث

یافته‌های جدید و احتمالی و همچنین نتیجه‌گیری‌هایی که می‌توان از مطالعه بدست آورد باید مورد تاکید قرار گیرند. قسمت بحث می‌بایست داده‌های موجود را با یافته‌های قبلی مقایسه کند. محدودیت‌های مربوط به روش‌های آزمایش و پیامدهای مربوط به مطالعات آتی باید مشخص گردند. فرضیه‌های جدید و توصیه‌های بالینی مناسب بوده و باید به روشنی مشخص گردند. پیشنهادات به ویژه موارد بالینی باید بطور مناسب گنجانده شوند.

نتیجه‌گیری

در پایان، مقاله بایستی به صورت بندهای مشخص که شامل نتیجه­‌گیری و پیشنهادها باشد، جمع­‌بندی گردد.

منابع و شیوه استناد درون‌متنی

اگر به هر مقاله در زیر چاپ که در لیست منابع باشد استناد شود و جهت ارزیابی متن توسط داوران ضروری باشد، در صورت درخواست دفتر مجله باید ارائه گردد. به تمامی لینک‌ها و آدرس وب‌سایت‌ها به جای ارائه در متن مقاله بایستی شماره رفرنس اختصاصی داده شود و در لیست رفرنس‌ها قرار داده شوند. چکیده کنفرانس‌های منتشر شده، اختراعات دارای شماره و پیش از چاپ­‌های موجود بر روی سرورهای معروف و شناخته شده را می‌توانید در لیست رفرنس‌ها قرار دهید؛ اما متن، جزئیات گرنت و تقدیر و تشکر نباید در این قسمت وارد شوند. پدیدآوران، مسئول کسب مجوز برای نقل قول ارتباطات رد و بدل شده شخصی و داده‌های منتشر نشده از همکارانی که به آن­ها استناد می‌کنند هستند. پدیدآوران، مسئول صحت رفرنس‌های استناد شده می‌باشند و بایستی قبل از ارسال مقاله، آن­ها را مورد بررسی قرار دهند. هنگام استناد به رفرنس‌ها در زمان ارسال مقاله، پدیدآوران باید راهنمای مجله پزشکی را در مورد استایل و قالب‌بندی مراعات کنند.

كلیه منابع حتی منابع فارسی به انگلیسی ترجمه و نوشته شوند. در انتهای منابع فارسی به زبان اصلی آن در داخل پرانتز اشاره شود (Persian). منابع به‌­ترتیب استفاده در متن شماره‌­گذاری شوند. برای ارجاع به مقالات از اعداد ریاضی بدون پرانتزاستفاده شود: مثال 9 در صورتی كه به مراجع پی‌­در­پی اشاره می­‌گردد باید بین اولین و آخرین شماره از خط فاصله استفاده كرد؛ در غیر این­صورت از حرف "،" باید استفاده گردد: مثال (7-9 یا 7،5). رفرنس‌­ها در جداول و تصاویر بر اساس این که آیتم ابتدا در کدام قسمت از متن مورد استناد قرار گرفته به ترتیب شماره قرار می­‌گیرند.        
برای اطلاع دقیق از روش رفرنس‌نویسی به شیوه‌نامه انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تبریزمراجعه شود.  

علائم و اختصارات

از علائم اختصاری استاندارد استفاده شود و از ذکر آن­ها در عنوان و چکیده خودداری گردد. همچنين علائم اختصاری برای بار اول بايد همراه با شکل کامل کلمات آورده شود و در صورت تکرار فقط از شکل اختصار استفاده گردد، مگر اينکه نماد يک واحد اندازه‌گيری استاندارد باشد.

آماده‌سازی متن

فرمت فایل مورد قبول DOC ، DOCX برای ورد 2010، 2013 است. چکیده متن باید به زبان انگلیسی آمریکایی باشد. از فاصله دو خط (double line spacing) استفاده کنید. در موارد مورد نیاز از سرعنوان استفاده کنید. از شماره­‌گذاری سطر و صفحه استفاده نکنید (هنگام تبدیل اتوماتیک به PDF این­کار انجام می­گیرد).  از واحد SI استفاده کنید. اطمینان حاصل کنید که تمامی کاراکترهای ویژه مورد استفاده در متن وارد شده باشند؛ در غیر این­صورت هنگام تبدیل به PDF حذف خواهند شد. از جدا کننده صفحه (page break) استفاده نکنید.

آماده‌سازی فرمول‌ها و معادلات

معادلات باید در برنامه MathType نوشته شوند (برنامه را از این لینک دانلود نمایید). از تصاویر گرافیکی به عنوان فرمول استفاده نکنید. اطمینان حاصل کنید که معادلات قابل ویرایش هستند. اگر از ابزار ویرایش معادلات قرار داده شده در داخل برنامه Microsoft Word استفاده کرده‌اید، معادلات در طی طرح‌بندی و صفحه‌بندی غیر قابل استفاده خواهند بود و ویراستار بخش تولید ممکن است پس از پذیرش مقاله از شما بخواهد تا معادلات را با استفاده از MathType دوباره وارد نمایید. معادلات طولانی باید از متن جدا گردیده و به ترتیب شماره‌گذاری شوند. می‌توانید به معادلات در رفرنس‌های بعدی در درون متن با استفاده از شماره استناد کنید. مثال: معادله 1، معادله 2 و 3. اگر استفاده از تعداد زیادی از معادلات و یا طرح‌ها اجتناب‌ناپذیر است، می‌توانید آن‌ها را در جدولی از معادلات جمع‌آوری نموده و از آن یک شکل تهیه نمایید تا از ایجاد اشکال در حروف‌چینی خودداری شود.   

آماده‌سازی شکل‌ها

شکل باید در متن به ترتیب عددی مورد استناد قرار گیرند (مثال، شکل 1 یا شکل 2 و 3). تصاویر را در داخل مقاله و در محل اشاره وارد کنید. توضیح برای هر شکل بایستی در زمان ارسال ارائه گردد. نمودارها باید در قالب ساده، دو بعدی و بدون پس زمینه شبکه‌ای ایجاد شوند. اطمینان حاصل کنید که هرگونه جزئیات مشخص درباره بیمار یا بیمارستان حذف گردیده و یا تیره شوند (مثال، تصاویر رادیوگرافی، اسکن ام آر آی، غیره). اگر تصاویر بیماران استفاده می‌شود، نباید قابل شناسایی باشند. داده‌های اصلی‌که تصاویر از آن­ها تهیه شده‌اند بایستی در دسترس باشند چون ممکن است سردبیر بخواهد آن­ها را مشاهده کند (مثال، آفیس، SPSS یا سایر تصاویر line art). از استفاده از ابزار روتوش خودداری نمایید مانند ابزار شبیه‌سازی یا ترمیم در فتوشاپ یا هر ویژگی دیگری که باعث ابهام در دستکاری عمدی گردد. جهت انتشار تمامی تصاویر تحت دسترسی باز، پدیدآوران در صورتی که تمایل دارند تصاویری که قبلاً در جای دیگری در مجلات غیر دسترسی باز منتشر شده‌اند باید مجوز آن را از صاحبان حقوق داشته باشند. شکل‌ها و تصاویری که از صفحات وب دانلود شده‌اند نباید مورد استفاده قرار گیرند مگر اینکه پدیدآور، حق باز نشر آن را به عنوان دسترسی باز در اختیار داشته باشد. منبع اصلی و مجوز باید در توضیحات جدول قرار داده شود و همچنین استناد به آن در لیست رفرنس‌ها قرار گیرد. تمامی تصاویر ارسالی باید از کیفیت بالایی برخوردار باشند. به این معنی که کیفیت آن­ها باید 300 dpi برای تصاویر رنگی، 600 dpi برای تصاویر سیاه و سفید و 1200 dpi برای line art ها باشد. انواع فایل‌های زیر برای بخش تصاویر مورد قبول است:  EPS (مناسب برای نمودارها و یا تصاویر)، PDF (مناسب برای نمودارها و یا تصاویر) Microsoft Word (مناسب برای نمودارها و یا تصاویر، تصاویر باید در یک صفحه باشند)،  Microsoft PowerPoint (مناسب برای نمودارها و یا تصاویر، تصاویر باید در یک صفحه باشند)،  TIFF(مناسب برای تصاویر)، JPEG (مناسب برای تصاویر عکاسی، نه چندان مناسب برای تصاویر گرافیکی). برای حصول اطمینان از این­که در طی ایجاد و چاپ مقاله، تصاویر بالاترین کیفیت را دارند، موارد زیر را مدنظر قرار دهید. هنگام تهیه گراف‌ها، نمودارها یا هر نوع شکل از نرم افزاری که استفاده می کنید، EPS و PDF نسبت به TIFF ارجحیت دارند. در صورت امکان ترجیحا از PDF استفاده نمایید زیرا نسبت به فایل‌ها EPS فشرده‌تر هستند. فایل‌­های داده­‌های طراحی بردار به صورت PDF یا EPS ارائه گردد. گراف‌ها، نمودارها یا تصاویری که در Microsoft Word یا PowerPoint ایجاد شده‌اند را می‌توانید به عنوان شکل ارسال نمایید. عکس‌ها، اسلاید‌های بافت شناسی، رادیوگراف‌ها و غیره باید تحت JPEG یا TIFF ارسال شوند. نباید از Microsoft Word یا PowerPoint برای لیبل، پیکان‌ها و سایر علائم بر روی عکس‌ها، اسلاید‌های بافت‌شناسی، رادیوگراف‌ها و غیره استفاده شود؛ زیرا باعث کاهش کیفیت شکل‌ها می‌گردد. برای این­کار، از نرم‌افزارهای ویژه ویرایش تصاویر مانند Adobe Photoshop جهت ایجاد فایل های JPEG با TIFF با کیفیت بالا استفاده نمایید. فایل‌های TIFF باید با LZW compression ذخیره گردند که بدون افت کیفیت انجام می‌گیرد.

آماده‌سازی جداول

جداول بایستی در داخل متن اصلی به ترتیب شماره مورد استناد قرار گیرند (مثال، جدول 1 یا جداول 2 و 3). جداول باید سلولی بوده و از returns، tabs یا spaces استفاده ننمایید. جداولی که با استفاده از سایر نرم افزارها به­ صورت تصاویر غیر قابل ویرایش ایجاد شده باشند، مورد پذیرش نیستند. لطفا به یاد داشته باشید که جهت جداول راست به چپ باشد. جداول باید به ­صورت عمودی و قائم در صفحه رسم شوند. یک عنوان چکیده قبل از هر جدول باید درج شود. همه ستون‌ها باید سرعنوان چکیده‌ای داشته باشند که داده‌های موجود در آن‌ها را توضیح می‌دهد. جداول باید به­ صورت ساده، بدون رنگ، سایه یا تصاویر گرافیکی باشند. جداول نباید حاوی Text box، جدول در درون جدول دیگر و یا سلول در درون سلول دیگر باشند. جداول چند بخشی با تعداد متفاوتی از ستون‌ها یا پانویس‌ها باید به­ صورت جداول جداگانه مرتب شوند. از کاما برای نشان دادن مقادیر عددی استفاده نفرمایید. نمادها و اختصارات باید بلافاصله در زیر جدول تعریف گردیده و توصیف مختصری نیز ارائه شود. اگر هر جدولی و یا داده‌های موجود در آن قبلا منتشر شده است، پانویس برای آن جدول باید مشخصات کامل به منبع اصلی آن را ارائه کند. مجموعه داده‌های بزرگتر یا جداولی که از صفحه A4 پهن‌تر هستند یا با سایز Letter landscape هستند به­ صورت فایل‌های اضافی آپلود شوند. دیتاهای جدولی که بصورت فایل‌های اضافی ارسال می‌شوند را می‌توانید به­ صورت Excel Spreadsheet (XLS) یا Comma Separated Values (CSV) آپلود کنید. لطفا از پسوند‌های فایل استاندارد استفاده نمایید. تعداد اشکال، جداول و نمودارها کلاً بیشتر از 4 عدد نباشد. جداول، نمودارها و اشکال در انتهای مقاله و پس از منابع، با ذكر شماره و توضیحات كامل قرار داده شوند.

آماده‌سازی فایل‌های تکمیلی/ضمائم

اگر راهنمای ارسال امکان افزودن فایل های تکمیلی/ ضمائم را می‌دهد، از دستورالعمل زیر استفاده نمایید. فایل‌های تکمیلی/ ضمائم بایستی در درون متن به ترتیب عددی مورد استناد قرار گیرند (مثال، فایل تکمیلی/ ضمائم 1 یا فایل های تکمیلی/ ضمائم 2 و 3). مجموعه داده‌ها، جداول بزرگ، فیلم‌ها یا سایر اطلاعات را می‌توانید به‌عنوان فایل‌های تکمیلی/ ضمائم ارسال نمایید. نتایجی که تحت "داده‌ها نشان داده نشده" مشخص می‌گردند باید در قالب فایل‌های تکمیلی/ ضمائم ارسال شوند. هر فایل تکمیلی/ ضمائم باید به­ صورت جداگانه ارسال شود. هنگام ارسال، یک عنوان کوتاه برای هر فایل قرار دهید.   

آماده‌سازی اطلاعات مورد‌نیاز مقاله

پدیدآوران بایستی هنگام ارسال مقاله، اطلاعات مورد‌نیاز زیر را آماده داشته باشند. برای هم‌ترازداوری دوسوکور (Blind peer-review)، اطمینان حاصل کنید که این اطلاعات در متن مقاله وجود نداشته باشند. برای اطلاعات بیشتر در مورد هم‌ترازداوری (peer review) به بخش هم‌ترازداوری در خط‌مشی‌دبیری مراجعه کنید. اطلاعات ارائه شده توسط سردبیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اطلاعات پدیدآور

اسامی کامل و آدرس ایمیل همه پدیدآوران و همچنین وابستگی آن­ها (Affiliation) و آدرس مؤسسات برای ارسال مقاله الزامی است. ارائه شناسه منحصربه‌فرد (ORCID یا Scopus ID) هر پدیدآور همکار اختیاری است، اما ترجیحا بهتر است قرار داده شود. برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش پدیدآورندگی و شناسه منحصر‌به‌فرد در خط‌‌مشی‌دبیری مراجعه کنید. اگر یک گروه همکاری باید به عنوان پدیدآور ذکر شود، نام گروه را به عنوان پدیدآور بنویسید. در بخش مشارکت پدیدآوران، پدیدآوران بایستی مشارکت هر پدیدآور همکار را در ایده‌پردازی، طراحی اثر، جمع‌آوری، تحلیل یا تفسیر داده‌ها، تهیه پیش‌نویس یا نقد و بررسی آن از جهت محتوای فکری توضیح دهند.

قدردانی‌ها

پدیدآوران می‌بایست از کسانی که در کار ارسال شده مشارکت نموده اما معیارهای پدیدآورانی را که براساس چهار معيار مندرج در بخش پدیدآورندگی خط‌مشی‌دبيری را ندارند تشکر نمایند. ذکر هرگونه کمک یا حمایت در رابطه با ترجمه یا ویرایش توسط اشخاص ثالث مانند مراکز تخصصی تالیف/ ویرایش الزامی است. پدیدآوران بایستی از تمامی موارد ذکر شده برای بخش قدردانی اجازه کسب نمایند. 

 

در راستای عمل به تعهدات مرتبط با شفافیت و رعايت جنبه های اخلاقی، نویسندگان موظف اند هرگونه استفاده از فناوری هوش مصنوعی را در بخش "قدردانی" به شرح زیر بیان کنند:
✓ابزارها یا فناوری های خاص هوش مصنوعی استفاده شده در مقاله
✓دلیل استفاده از ابزارها یا فناوری های هوش مصنوعی در فرآیند تکمیل ارزیابی خود
✓عملکردهای استفاده شده در ابزارها یا فناوری های هوش مصنوعی
✓توضیحاتی درباره نحوه استفاده از خروجی ابزارها یا فناوری های هوش مصنوعی در پژوهش 
چنانچه بخشی از متن با کمک هوش مصنوعی تولید شده باشد، نویسندگان باید عبارت زیر را درج کنند:
"بدین وسیله نویسندگان اذعان می دارند ]بخش های خاصی از متن[ در این کار با کمک فناوری هوش مصنوعی تولید شده است. فناوری خاص استفاده شده در این کار ]به فناوری هوش مصنوعی یا مدل استفاده شده اشاره کنید[ بوده است. لذا سهم هوش مصنوعی در تولید این محتوا تأييد می شود”

 

مشارکت پدیدآوران

در بخش مشارکت پدیدآوران، پدیدآوران بایستی مشارکت هر پدیدآور همکار را در ایده‌پردازی، طراحی اثر، جمع‌آوری، تحلیل یا تفسیر داده‌ها، تهیه پیش‌نویس یا نقد و بررسی آن از جهت محتوای فکری توضیح دهند.

منابع مالی

پدیدآوران بایستی تمامی منابع مالی بکار رفته برای تحقیق را ذکر نمایند. نقش منبع مالی در طراحی مطالعه، جمع‌آوری، تحلیل و تفسیر داده‌ها و نیز در تالیف مقاله باید اعلام گردد.

دسترس‌پذیری داده‌ها

برای مقالاتی که نتایج پژوهش‌ها را گزارش می‌کنند بیانیه‌ای جهت اشتراک‌گذاری داده‌ها مورد نیاز است. بیانیه‌های دسترس‌پذیری داده‌ها به مکان و نحوه در دسترس بودن داده‌هایی مربوط است که در طی پژوهش تولید می‌شود و به عنوان نتیجه در مقاله گزارش می‌شود. بر اساس نوع پژوهش انجام شده و همچنین نوع داده‌ها و ضرورت در دسترس بودن آنها می‌توان در نوشتن این بیانیه‌ها تصمیم گرفت.
به طور کلی بیانیه دسترس‌پذیری داده‌ها می‌تواند به یکی از شکل‌های زیر باشد:

 • داده‌های ایجاد‌شده در مطالعه فعلی در پایگاه [نام پایگاه] موجود است.
 • همه داده‌های ایجاد‌شده در این مطالعه در این مقاله [و یا در ضمائم تکمیلی آن] گنجانده شده است.
 • داده‌های ایجاد‌شده در مطالعه فعلی در صورت درخواست معقول از پدیدآور رابط ارائه می‌گردد.
 • داده‌های ایجاد‌شده در مطالعه فعلی به دلیل [دلیل‌ها] در دسترس عموم نیست، اما در صورت درخواست معقول از پدیدآور رابط در دسترس است.
 • هم‌رسانی داده‌ها در این مقاله مورد ندارد، زیرا هیچ داده‌ای در طول مطالعه فعلی تولید یا مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است.  
 • داده‌هایی که از یافته‌های این مطالعه پشتیبانی می‌کنند از طریق [نام شخص ثالث] در دسترس است، اما محدودیت‌هایی برای در دسترس بودن این داده‌ها وجود دارد، که برای مطالعه فعلی تحت مجوز استفاده شده‌اند، و بنا  براین در دسترس عموم نیست. با این حال، داده‌ها از نویسندگان بنا به درخواست معقول و با اجازه [نام شخص ثالث] در دسترس است.
 • داده‌ها به دلیل ملاحظات حریم خصوصی/محدودیت‌های اخلاقی در صورت درخواست قابل دسترسی خواهد بود.
 • داده‌های غیر دیجیتال در دسترس است.
 • داده‌ها به دلیل محدودیت‌های [اخلاقی/قانونی/تجاری] در دسترس نیست.
 • داده‌ها در [نام مخزن] به آدرس [URL/DOI link] پس از یک دوره تحریم [مدت زمان] از تاریخ انتشار به منظور تجاری‌سازی یافته‌های مطالعه در دسترس خواهد بود.

ملاحظات اخلاقی

تمام مقالات نوشته شده، بر اساس تحقیقات تجربی بر روی نمونه‌های انسانی باید دارای نامه‌های دال بر کسب رضایت‌نامه آگاهانه و تأییدیه کمیته اخلاقی محل باشند. در مورد محققانی که به کمیته اخلاقی رسمی دسترسی ندارند، اصول مشخص شده در بیانیه هلسینکی باید رعایت گردد. رضایت‌نامه آگاهانه کتبی باید از هر فرد شرکت کننده در مطالعه یا والدین یا قیم قانونی آن‌ها (در مورد افراد نابالغ) اخذ گردد.

 • تاییدیه اخلاقی و رضایت برای مشارکت

پدیدآوران مقاله که مطالعات مربوط به مشارکت کنندگان انسانی، داده‌های مربوط به افراد یا بافت های انسانی را گزارش می‌کنند بایستی اطلاعات زیر را ارائه کنند: گواهی مبنی بر تاییدیه اخلاقی و رضایت (حتی اگر از نیاز به تاییدیه صرف‌نظر شده باشد) نام کمیته اخلاقی که مطالعه را تایید نموده و شماره رفرنس کمیته در صورتیکه اختصاص داده شود مقالات ارسالی که در آن، مطالعه شامل حیوانات می‌شود بایستی گواهی تاییدیه اخلاقی را به همراه داشته باشند. برای اطلاعات بیشتر به بخش اخلاق و رضایت در خط‌مشی‌دبیری مراجعه کنید. اگر مقاله ارسالی هیچ گونه استفاده از حیوانات یا داده‌های انسانی یا بافت انسانی را شامل نمی‌شود، عبارت "مورد ندارد" را در این بخش ذکر نمایید. در مورد محققانی که به کميته اخلاقی رسمی دسترسی ندارند، اصول مشخص شده در بيانيه هلسينکی بايد رعايت گردد.

 • رضایت انتشار

اگر مقاله ارسالی شامل داده‌های سایر افراد در هر شکلی باشد، رضایت برای انتشار بایستی از آن شخص و در موارد مربوط به کودکان از والدین یا سرپرست قانونی آنها دریافت گردد. تمامی ارائه‌های مربوط به گزارش موردی بایستی حاوی رضایت انتشار باشند. پدیدآوران می‌توانند از فرم رضایت موسسه خود استفاده کنند. این فرم نیاز نیست که در زمان ارسال مقاله فرستاده شود بلکه ممکن است یک کپی از آن را در هر مرحله‌ای از شما درخواست نماییم (حتی بعد از انتشار).

تعارض منافع

نويسندگان بايد هرگونه منابع تأمين اعتبار را ذکر نمايد و هرگونه تضادهای بالقوه منافع از جمله دريافت وجه يا پاداش و مشارکت هر گونه سازمانی که ممکن است از انتشار مقاله شما سود يا ضرر ببيند را بيان کند. ذکر کردن موارد فوق سبب رد شدن خود بخود مقاله نخواهد شد؛ اما بهتر است مجله از آن­ها مطلع باشد. (نمونه متن تعارض منافع: بدینوسیله پدیدآوران اعلام می‌کنند که این اثر حاصل یک پژوهش مستقل بوده و هیچگونه تضاد منافعی با سازمان­‌ها و اشخاص دیگری ندارد). برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تعارض در منافع، به بخش تعارض منافع در خط‌مشی‌دبیری مراجعه فرمایید.   

مرحله نهایی ارسال مقاله

قبل از فرآیند ارسال، پدیدآور ارسال کننده مقاله باید proof (پی دی اف) مقاله ارسالی که بصورت خودکار ایجاد می‌گردد را بررسی کند. پدیدآور ارسال‌کننده مقاله می‌تواند proof (پی دی اف) مقاله را با پدیدآوران همکار جهت بررسی نهایی و تائید به اشتراک بگذارد و اگر مواردی نیاز به اصلاح داشت، می‌تواند به عقب برگشته و هر بخشی را که لازم می‌داند تصحیح و تاییدیه مقاله را دوباره بررسی کرده و سپس مقاله را با استفاده از دکمه "ثبت" ارسال نماید.

ارسال اثر بازنگری‌شده

هرگونه بازنگری آتی در مورد ثبت اثر ارسالی بر اساس درخواست سردبیر می‌بایست از همین دستورالعمل ارائه شده پیروی نماید.

پس از ثبت مقاله بازنگری شده، از پدیدآوران خواسته خواهد شد نامه باز-ثبت به همراه جزییات بازنگری بر اساس نظرات ارائه شده توسط سردبیر را ارائه کنند. به دلیل داوری دوسوکور، جزییات بازنگری الحاقی نباید حاوی جزییات پدیدآور باشد.