راهنمای ارسال مقالات

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز


ارسال مقاله به "مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز" از طریق سیستم ارسال آنلاین انجام می گیرد. جهت تسهیل این فرآیند، این سیستم به نحوی طراحی شده که برخی از اقدامات کنترلی را به­ صورت اتوماتیک انجام داده و اشکالات فنی را بلافاصله به کاربر اطلاع داده و وی را به دستورالعمل های مربوطه هدایت می کند.

برای ارسال مقاله نخست یک حساب کاربری (اکانت) ایحاد کرده و وارد داشبورد خود در سیستم شوید و اگر در حین باز کردن حساب کاربری با مشکلی مواجه شدید آن را به دفتر مجله اطلاع دهید. نویسنده ارسال کننده مقاله، مسئولیت را به نمایندگی از تمامی نویسندگان به عنوان نویسنده مسئول به عهده خواهد گرفت و بایستی جزئیات کامل شامل آدرس ایمیل، شماره تلفن و آدرس را در پروفایل آنلاین خود وارد نماید. تمامی مکاتبات (تنها محدود به این موارد نیست) شامل نتایج ارزیابی اولیه، تصمیم سردبیر و درخواست برای بازنگری یا غلط گیری به آدرس ایمیل نویسنده مسئول ارسال گردیده که همراه با مقاله منتشر خواهد شد.
ارسال مقاله یا هرگونه بازبینی های بعدی در دفتر مجله ارزیابی خواهد شد و در صورت نیاز به اصلاح، ممکن است ارسال بطور موقت لغو گردیده و به نویسندگان که مسئول ساماندهی ارسال مقاله و ارائه اطلاعات مورد نیاز هستند عودت داده شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر به روند کاری ویراستاری مجله مراجعه نمایید. در صورتی که در رابطه با ارسال مقاله سوالی دارید می توانید با دفتر مجله تماس فرمایید. (33366579-041)

 
شرایط ارسال

مجوز دسترسی باز، کپی رایت، هزینه ها

پس از ارسال مقاله، نویسندگان بایستی یک مجوز انحصاری برای انتشار آثار آن­ها در مجله، تحتCreative Commons license CC-BY 4.0 را که از طریق این لینک قابل دسترس است، امضا نمایند. حق تألیف برای مؤلفان محفوظ است. در حال حاضر، هیچ هزینه ای برای ارسال مقاله یا انتشار آنها در "مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز" دریافت نمی شود. انتشار دسترسی باز به معني عدم نياز به هزينه جهت اشتراک خوانندگان توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز حمایت می گردد.

نامه همراه مقاله

نامه همراه مقاله برای ارسال تمامی مقالات ضروری است. نویسندگان بایستی موارد زیر را هنگام ارسال نامه همراه مقاله تایید نمایند:

- اصالت مقاله ارسالی که فقط به این مجله ارسال شده و در حال حاضر در هیچ جای دیگری انتشار نیافته و برای انتشار نیز تحت بررسی قرار ندارد مگر این­که در نامه همراه مقاله این مسأله ذکر گردد. در زمینه انتشار مجدد به سیاستهای دبیری ما مراجعه فرمایید.
این­که هیچ جمله­ ای از منبع دیگری کپی نشده است. به بخش سرقت ادبی در خط مشی ادیتوریال مراجعه نمایید.
- نویسنده ارسال کننده مقاله مسئولیت ارسال را از جانب سایر نویسندگان به عنوان نویسنده مسئول به عهده می­گیرد.
- تمامی نویسندگان، مقاله را بررسی نموده، تأیید کرده و نسبت به ارسال مقاله اظهار رضایت دارند و نسبت به تمامی جنبه ها در زمینه صحت و صداقت آن مطابق با معیارهای ICMJE مسئول هستند.
نامه همراه مقاله بایستی اطلاعات زیر و هر گونه اطلاعات مازاد که در راهنمای مقالات ویژه وجود دارد در برگیرد.
- توضیح اینکه چرا مقاله ارسال شده باید در ژورنال منتشر شود (نو بودن اثر)

- توضیح در مورد مسائل مربوط به خط مشی های مجله

- توضیح در مورد هرگونه تضاد منافع بالقوه

- ذکر شماره ویژه مجله که مقاله ارسالی باید در آن منتشر شود.

نویسندگان می توانند داوران همتا را با ارائه نام، آدرس ایمیل موسسه، ORCID یا Scopus ID آنها برای مقاله ارسالی خود پیشنهاد دهند لطفا در مورد پیشنهاد داوران همتا و همچنین استفاده از شناسه های منحصر بفرد به خط مشی های ادیتوریال مراجعه نمایید.

نویسندگان همچنین می توانند جزئیات افرادی را که تمایل ندارند مقاله آن­ها را بررسی کنند، ارائه کنند.
ارائه عمدی اطلاعات غلط مانند نام­ها و یا آدرس های ایمیل جعلی باعث رد مقاله شده و ممکن است منجر به تحقیقات بیشتر به دلیل خط مشی سوء رفتار منجر شود.


نامه حق تالیف

قبل از انتشار مقاله، تمام نویسندگان لازم است نامه حق تالیف را به­ صورت جداگانه امضا نموده و  ارسال نمایند. امضای نویسنده مسئول به تنهایی برای انتشار مقاله کافی نمی باشد.

 
آماده سازی ارسال

آماده سازی مقاله

مقاله يا اطلاعات اصلي آن نبايد قبلا در مجله‌ي ديگر چاپ شده يا تحت بررسي براي انتشار باشد. نويسنده موظف است در صورتي که مقاله توسط يک مجله ديگر رد شده باشد، آن را ذکر کند. نويسنده‌ي رابط با ارسال مقاله، تاييد مي‌کند که مقاله مورد تاييد همه نويسندگان همکار مي‌باشد.  ارسال مقالات بايد بصورت رايانه‌اي و از طريق سايت اينترنتي مجله ( www..mj.tbzmed.ac.ir) انجام گيرد. متن مقاله بايد در قالبWord  و شکل‌ها بايد در قالب JPG يا GIF باشند. همچنين همراه مقاله بايد يک " نامه همراه مقاله" (Cover Letter) به سر دبير باشد. فرم آن ضميمه مجله مي باشد. مقالات بايد به صورت يک خط در ميان در يک روي برگA4 همراه با حاشيه‌هاي کافي تايپ شوند. کلیه قلمهای متن فارسی با فونت Lotus و کلیه قلمهای متن انگلیسی با فونت Times New Roman باشد.

" مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز " مقالات زیر را برای انتشار می پذیرد:

 
مقالات پژوهشی (
Original Article)

این نوع از مقاله بایستی نتیجه تحقیق بوده و حاصل مطالعات جامع باشد که تمامی اطلاعات مربوطه را در برمی گیرد که شامل مرور نظام مند و متا آنالیز می باشد. مقاله خود را به ترتیب زیر آماده کنید:

عنوان، خلاصه ساختار یافته، کلید واژه ها، مقدمه، روش کار، یافته ها، بحث، نتیجه گیری، قدردانی، ملاحظات اخلاقی، منابع مالی، منافع متقابل، مشارکت مؤلفان و منابع

 

 مقاله مروری (Review Article)   

مرور روایتی بر موضوعات مربوط بالینی. مقاله خود را به ترتیب زیر آماده کنید:

عنوان، خلاصه غیر ساختار یافته، کلید واژه ها، مقدمه، سرعنوان های مورد نیاز در متن، بحث، نتیجه گیری، قدردانی، ملاحظات اخلاقی، منابع مالی، منافع متقابل، مشارکت مؤلفان و منابع.

 

مقاله كوتاه (Short Communication)

این نوع مقاله یک کار اصیل بوده اما مقدار آن بطور قابل توجهی کمتر از مقاله پژوهشی می باشد و نتایج اولیه یا ارتباط فوری را نشان می دهد. مقاله خود را به ترتیب زیر آماده کنید:

عنوان، خلاصه ساختار یافته، کلید واژه ها، مقدمه، روش کار، یافته ها، بحث، نتیجه گیری، قدردانی، ملاحظات اخلاقی، منابع مالی، منافع متقابل، مشارکت مؤلفان و منابع.


گزارش موردی (
Case Report)

گزارش سیتماتیک در مورد نمونه های مهم کمیاب و یا جالب توجه برای کار متخصصین. مقاله خود را به ترتیب زیر آماده کنید:

عنوان، چکیده غیر ساختار یافته، کلیدواژه ها، مقدمه، گزارش موردی، بحث، نتیجه گیری، منابع.

در تهیه این مقالات باید توجه داشت كه اسرار بیمار محرمانه بماند و همچنین یك فرم رضایت نامه از بیمار تهیه گردد و ضمیمه مقاله شود.

نامه به سردبیر (Letter to Editor)

نظرات یا دغدغه های ذهنی درباره موضوعات خاص. در حالت کلی یا مربوط به مواردی که در مجله منتشر گردیده است. همچنین یافته های مازاد بر ماهیت اصلی. نامه را به ترتیب زیر آماده کنید: عنوان، متن، منابع


سرمقاله (
Editorial)

توسط سردبیران مجله نوشته می شود.

مقاله ارسالی باید شامل قسمت­های زیر باشد:

عنوان

یک عنوان مختصر و توصیفی باید برای مقاله انتخاب شود. نوع مطالعه را در عنوان با دو نقطه (:) مشخص نمایید.

( متا آنالیز، مرور نظام مند، کوهورت، گزارش موردی و ...)

اطلاعات نویسنده

اسامی کامل و ادرس ایمیل همه نویسندگان و همچنین وابستگی انها (affiliation) و آدرس موسسات برای ارسال مقاله الزامی است. ارائه شناسه منحصر به فرد (ORCID یا Scopus ID) هر نویسنده همکار اختیاری است اما ترجیحا بهتر است قرار داده شود. اگر یک گروه همکاری باید به عنوان نویسنده ذکر شود، نام گروه را به عنوان نویسنده بنویسید.

چکیده

چکیده ساختار یافته ( چکيده مبسوط ) سر عنوانهای اصلی را باید در برگیرد.

چکیده غیر ساختار یافته ( حداکثر 150 کلمه ) شامل سر عنوان نیست.

چکیده مبسوط:
چکیده مبسوط به زبان انگلیسی نوشته شود و حداکثر دارای 1000 کلمه باشد. داری زیرعنوانهای مشابه مقاله اصلی بوده و تاکید بر قسمت مواد و روشها و نتایج مقاله باشد.
چکیده مبسوط دارای ساختار زیر باشد:
• Background (حداکثر 150 کلمه)
• Methods (حداکثر 300 کلمه)
• Results (حداکثر 400کلمه)
• Conclusion (حداکثر 150 کلمه)
در مرحله ارسال دستنوشته، اجباری نیست تمامی دستنوشته های ارسالی دارای چکیده مبسوط باشند زیرا چکیده مبسوط برای مقالاتی خواسته می شود که پذیرفته شده اند.

کلیدواژه ها

3 تا 10 کلمه کلیدی از لیست واژگان MeSH برای مقاله باید انتخاب شود. کلمات کلیدی بایستی به ترتیب حروف الفبا نوشته شوند.

مقدمه

شامل مروری کوتاه درباره موضوع مورد مطالعه و دلیل اجرای مطالعه است. مقایسه با کارهای قبلی بصورت دقیق و نتایج مطالعه بایستی در بخش بحث نوشته شود.

روش کار

بخش روشها شامل توضیح مناسب جزئیات اهداف مورد آزمایش، ویژگیهای مهم آنها، روشها، تجهیزات و فرایندهای مورد استفاده باشد به نحوی که محقق دیگر بتواند آزمایش را تکرار کند.

هنگام گزارش آزمایشات مربوط به موارد انسانی، نویسندگان باید اعلام نمایند که فرایندهای بکار رفته منطبق با استانداردهای اخلاقی کمیته مسئول در رابطه با آزمایشهای انسانی (موسسه ای و ملی) و همچنین بیانیه هلسینکی در سال 1975 (بازبینی شده در سال 2008) بوده است. اگر شبهه ای در قبال اینکه آیا تحقیق انجام گرفته با بیانیه هلسینکی مطابقت دارد، نویسندگان بایستی دلیل خود را برای روش بکار رفته توضیح دهند و نشان دهند که گروه بررسی موسسه مربوطه به صراحت جنبه های شبهه آمیز مطالعه را تایید کرده است. در مورد گزارش آزمایشات مربوط به حیوانات، نویسندگان بایستی اعلام کنند که دستورالعمل ملی و موسسه ای درباره مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی مراعات شده است.

بخش مربوط به روشها بایستی نشان دهد که پروتکل بوسیله گروه بررسی موسسه مربوطه مورد ارزیابی قرارگرفته و هر شرکت کننده در مطالعه فرم رضایت اگاهانه را امضا نموده است.

یافته ها

یافته ها باید به صورت متن، جداول، نمودار یا شکل به ترتیب ارایه شده در متن باشد. از تكرار داده­های جداول، نمودار یا شکل در متن دوباره خودداری شود. اصل نمودارها و منحنی ها به زبان فارسی تنظیم شود. عنوان جداول در قسمت بالای آن و عناوین شکل­ها و نمودارها در پایین آن ها نوشته شود. در این قسمت باید صرفاً یافته های پژوهش قید گردند و از بیان قسمت­های مربوط به مقایسه مطالعات مختلف، بررسی متون، مقدمه، بحث و...  در این قسمت خودداری گردد.

بحث

یافته های جدید و احتمالی و همچنین نتیجه گیری هایی که می توان از مطالعه بدست آورد باید مورد تاکید قرار گیرند. قسمت بحث می بایست داده های موجود را با یافته های قبلی مقایسه کند. محدودیت های مربوط به روشهای آزمایش و پیامدهای مربوط به مطالعات آتی باید مشخص گردند. فرضیه های جدید و توصیه های بالینی مناسب بوده و باید به روشنی مشخص گردند. پیشنهادات به ویژه موارد بالینی باید بطور مناسب گنجانده شوند.

نتیجه گیری

در پایان، مقاله بایستی به صورت بندهای مشخص که شامل نتیجه­ گیری و پیشنهادها باشد، جمع­ بندی گردد.

قدردانی

نویسندگان می بایست از کسانی که در کار ارسال شده مشارکت نموده اما معیارهای نویسندگاني را که براساس چهار معيار مندرج در سياستهاي دبيري را ندارند تشکر نمایند. ذکرهرگونه کمک یا حمایت در رابطه با ترجمه یا ویرایش توسط اشخاص ثالث مانند مراکز تخصصی تالیف/ ویرایش الزامی است. نویسندگان بایستی از تمامی موارد ذکر شده برای بخش قدردانی اجازه کسب نمایند.

ملاحظات اخلاقی

تمام مقالات نوشته شده، بر اساس تحقیقات تجربی بر روي نمونه هاي انسانی باید داراي نامه­اي دال بر کسب رضایت نامه آگاهانه و تأییدیه کمیته اخلاقی محل باشند. در مورد محققانی که به کمیته اخلاقی رسمی دسترسی ندارند، اصول مشخص شده در بیانیه هلسینکی باید رعایت گردد. رضایتنامه آگاهانه کتبی باید از هر فرد شرکت کننده در مطالعه یا والدین یا قیم قانونی آن­ها (در مورد افراد نابالغ) اخذ گردد.

تاییدیه اخلاقی و رضایت برای مشارکت

نویسندگان مقاله که مطالعات مربوط به مشارکت کنندگان انسانی، داده های مربوط به افراد یا بافت های انسانی را گزارش می کنند بایستی اطلاعات زیر را ارائه کنند:

گواهی مبنی بر تاییدیه اخلاقی و رضایت ( حتی اگر از نیاز به تاییدیه صرفنظر شده باشد)

نام کمیته اخلاقی که مطالعه را تایید نموده و شماره رفرنس کمیته در صورتیکه اختصاص داده شود

مقالات ارسالی که در آن، مطالعه شامل حیوانات می شود بایستی گواهی تاییدیه اخلاقی را به همراه داشته باشند.

اگر مقاله ارسالی هیچ گونه استفاده از حیوانات یا داده های انسانی یا بافت انسانی را شامل نمی شود، عبارت "مورد ندارد" را در این بخش دکر نمایید.

 منابع مالی

نویسندگان بایستی تمامی منابع مالی بکار رفته برای تحقیق را ذکر نمایند. نقش منبع مالی در طراحی مطالعه، جمع آوری، تحلیل و تفسیر داده ها و نیز در تالیف مقاله باید اعلام گردد.

تعارض در منافع

نویسندگان می بایست تمامی موارد مربوط به تضاد منافع مالی و غیر مالی در رابطه با انتشار مقاله آنها در طی ارسال را اعلام نمایند. اگر هر کدام از نویسندگان شبهه ای در مورد اینکه آیا تعارض در منافع دارند یا خیر باید با دفتر مجله تماس گیرند.

مشارکت مؤلفان

در بخش مشارکت نویسندگان، نویسندگان بایستی مشارکت هر نویسنده همکار را در ایده پردازی، طراحی اثر، جمع آوری، تحلیل یا تفسیر داده ها، تهیه پیش نویس یا نقد و بررسی آن از جهت محتوای فکری توضیح دهند.

منابع

در انتهای منابع فارسی به زبان اصلی آن  در داخل پرانتز اشاره شود (Persian). منابع به ترتیب استفاده در متن شماره گذاری شوند. برای ارجاع به مقالات از اعداد ریاضی داخل پرانتز استفاده شود: مثال (9). در صورتی كه به مراجع پی در پی اشاره می گردد باید بین اولین و آخرین شماره از خط فاصله استفاده كرد؛ در غیر این صورت از حرف "و" باید استفاده گردد: مثال (7-9 یا 5و7). رفرنس ها در جداول و تصاویر بر اساس این که آیتم ابتدا در کدام قسمت از متن مورد استناد قرار گرفته به ترتیب شماره قرار می گیرند. برای اطلاع دقیق از روش رفرنس نویسی به شیوه نامه انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تبریز مراجعه شود.

رضایت انتشار

اگر مقاله ارسالی شامل داده های سایر افراد در هر شکلی باشد، رضایت برای انتشار بایستی از آن شخص و در موراد مربوط به کودکان از والدین یا سرپرست قانونی آنها دریافت گردد. تمامی ارائه های مربوط به گزارش موردی بایستی حاوی رضایت انتشار باشند. نویسندگان می توانند از فرم رضایت موسسه خود استفاده کنند. این فرم نیاز نیست که در زمان ارسال مقاله فرستاده شود بلکه ممکن است یک کپی از آن را در هر مرحله ای از شما درخواست نماییم (حتی بعد از انتشار)

اگر مقاله ارسالی هیچ گونه استفاده از داده های اشخاص را شامل نمی شود، عبارت "مورد ندارد" را در این بخش دکر نمایید.

علایم و اختصارات

از علائم اختصاري استاندارد استفاده شود و از ذکر آن­ها در عنوان و چکیده خودداري گردد. همچنين علائم اختصاري براي بار اول بايد همراه با شکل کامل کلمات آورده شود و در صورت تکرار فقط از شکل اختصار استفاده گردد، مگر اينکه نماد يک واحد اندازه گيري استاندارد باشد. از به کاربردن اختصارات در چکیده و عنوان خودداری گردد.

چکیده انگلیسی

 اجزای این بخش مانند چکیده فارسی است و باید شامل قسمت های زیر باشد:

Background, Methods, Results, Conclusion, Keywords

مطابقت چکیده فارسی و انگلیسی الزامی می باشد.

آماده سازی معادلات، جداول، تصاویر و فایل های اضافی

برای اینکه بطور صحیح، معادلات، جداول، تصاویر و فایل های اضافی (تکمیلی) را برای مقاله آماده کنید، از دستورالعمل زیر پیروی کنید:

اگر مقاله ارسالی دارای فرمول و معادلات است، از دستورالعمل زیر استفاده نمایید.

از تصاویر گرافیکی به عنوان فرمول استفاده نکنید.

معادلات بايد قابل ویرایش باشند. ميتوان از برنامه MathType استفاده کرد.

جدول‌ها را بصورت تصوير ارسال نکنيد. عناوين جداول را در بالاي آن و توضيحات اضافي را در پايين آنها (و نه در بالاي آنها) ارائه کنيد. داده‌هاي جداول نبايد در داخل متن تکرار شوند. و عناوين شکل‌ها بايد در پايين آنها درج شود.

نمودارها بايد در محيط   word   و بصورت دوبعدی و ستونی به فارسي طراحي شود.

تعداد اشکال، جداول و نمودارها کلاً بیشتر از 4 عدد نباشد. در کلیه جداول، اشکال و نمودارها حدالمقدور از اعداد و نوشته های فارسی استفاده شود.

تمامی تصاویر ارسالی باید از کیفیت بالایی برخوردار باشند. به این معنی که کیفیت آن­ها باید 300 dpi برای تصاویر رنگی، 600 dpi برای تصاویر سیاه و سفید و 1200 dpi برای line art ها باشد.

آماده کردن اطلاعات مورد نیاز

نویسندگان بایستی هنگام ارسال مقاله، اطلاعات مورد نیاز زیر را آماده داشته باشند. برای داوری دو سو کور (Double Blind peer-review)، اطمینان حاصل کنید که این اطلاعات در متن مقاله وجود نداشته باشند.

نهایی سازی مقاله ارسالی

قبل از تکمیل فرایند، نویسنده ارسال کننده مقاله باید تاییدیه (proof) مقاله ارسالی ( پی دی اف ) که بصورت خودکار ایجاد می گردد را بررسی کند. تاییدیه مقاله ارسالی را می توانید با نویسندگان همکار جهت بررسی نهایی و تایید به اشتراک بگذارید. نویسنده ارسال کننده مقاله می تواند به عقب برگشته و هر بخشی را که لازم می داند تصحیح کرده، تاییدیه مقاله را دوباره بررسی کرده و سپس مقاله را با استفاده از دکمه "ارسال" ثبت نماید.

بازنگری ثبت مقاله

هرگونه بازنگری آتی در مورد ثبت مقاله بر اساس درخواست از سردبیر می بایست از همان دستورالعمل ارائه شده در اینجا پیروی نماید.

پس از ثبت مقاله بازنگری شده، از نویسندگان خواسته خواهد شد نامه باز-ثبت به همراه جزییات بازنگری بر اساس نظرات ارائه شده توسط سردبیر را ارائه کنند. به دلیل داوری کور، جزییات بازنگری الحاقی نباید حاوی جزییات نویسنده باشد.