Logo-mj

اهداف و زمینه‌ها

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز یک نشریه علمی-پژوهشی چندرشته‌ای در زمینه علوم پزشکی است که مقالات مختلفی را پس از هم‌تراز داوری به‌صورت دوماهنامه با دسترسی باز پلاتینیوم منتشر می‌کند. 

متن کامل مقالات نشریه به فارسی همراه با چکیده مبسوط انگلیسی برای خوانندگان غیرفارسی‌زبان است و مقالات پذیرفته شده و ویراستاری شده قبل از انتشار در شماره‌ای از نشریه در بخش مقالات زودآیند درج می‌گردد.

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز فرصت مشارکت علمی و فضای مورد نیاز برای انتشار نتایج علمی در زمینه علوم پزشکی را برای محققان فراهم می‌کند.

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر انتشار مطالعات پایه‌ای و بالینی پزشکی تأکید دارد و مقالات اصیل پژوهشی، مقالات مرور نظام‌مند و فراتحلیل، مقالات مرور روایتی (به دعوت سردبیر)، مقالات کوتاه، گزارش مورد، یادداشت، نامه به سردبیر و سرمقاله را برای انتشار در نظر می‌گیرد. مطالعات تئوریک در اولویت انتشار نشریه قرار ندارد.