Logo-mj
Original Article Pharmacology
Hamed Masoumzadeh ORCID, Nasrin Hoseinzad ORCID, Sevda Jafari ORCID, Ali Shayanfar ORCID, Haleh Vaez ORCID, Ommoleila Molavi* ORCID
Med J Tabriz Uni Med Sciences. 2021;43(4): 335-345. doi: 10.34172/mj.2021.060
Scopus ID: 85131696951    
PDFPDF
XMLXML
Cited By:
Original Article Psychology
Najmeh Hamid* ORCID, Maryam Bordbar ORCID, Seyed Ali Marashy ORCID
Med J Tabriz Uni Med Sciences. 2022;44(2): 116-126. doi: 10.34172/mj.2022.021
Scopus ID: 85144241725    
PDFPDF
XMLXML
Cited By:
Original Article
Naiemeh Yazdan Shenas ORCID, Maghsoud Peeri* ORCID, Maryam Delfan ORCID
Med J Tabriz Uni Med Sciences. 2021;43(1): 134-141. doi: 10.34172/mj.2021.038
Scopus ID: 85125724293    
PDFPDF
XMLXML
Cited By:
Original Article Psychology
Karim Ghaleban ORCID, Naeemeh Moheb* ORCID, Reza Abdi ORCID, Alireza Farnam ORCID
Med J Tabriz Uni Med Sciences. 2022;44(1): 36-46. doi: 10.34172/mj.2022.012
Scopus ID: 85131581445    
PDFPDF
XMLXML
Cited By:
Original Article Psychiatry
Mostafa Farahbakhsh ORCID, Ali Fakhari ORCID, Hosein Azizi* ORCID, Elham Davtalab Esmaeili ORCID, Jafar Sadegh Tabrizi ORCID, Mohammad Mirzapour ORCID, Abbasali Dorosti ORCID, Aslrahimi Vahab ORCID
Med J Tabriz Uni Med Sciences. 2022;44(2): 139-151. doi: 10.34172/mj.2022.023
Scopus ID: 85144244683    
PDFPDF
XMLXML
Cited By:
Original Article Dermatology
Mohammadreza Ranjkesh ORCID, Sanay Azizifard* ORCID, Hamideh Azimi alamdari ORCID, Neda Ghorbani Khosroshahi ORCID
Med J Tabriz Uni Med Sciences. 2021;43(1): 29-34. doi: 10.34172/mj.2021.024
Scopus ID: 85131364764    
PDFPDF
XMLXML
Cited By:
Original Article Physiology
Nima Forghani ORCID, Zeinab Karimi* ORCID, Mokhtari Mokhtar ORCID, Mehrdad Shariati ORCID, Fatemeh Masjedi ORCID
Med J Tabriz Uni Med Sciences. 2022;44(1): 26-35. doi: 10.34172/mj.2022.011
Scopus ID: 85131509792    
PDFPDF
XMLXML
Cited By:
Original Article
Amir Ataollah Hiradfar* ORCID, Seyyed Gholamreza Noorazar ORCID
Med J Tabriz Uni Med Sciences Health Services. 2021;42(6): 730-736. doi: 10.34172/mj.2021.014
Scopus ID: 85131159099    
PDFPDF
XMLXML
Cited By:
Original Article
Najmeh Mehrdadi ORCID, Mohammad Reza Deyhim* ORCID, Azadeh Hekmat ORCID
Med J Tabriz Uni Med Sciences Health Services. 2021;42(6): 667-676. doi: 10.34172/mj.2021.007
Scopus ID: 85130998798    
PDFPDF
XMLXML
Cited By:
Original Article Pediatrics
Ezatollah Abbasi ORCID, Ahad Ghazavi* ORCID, Asma Firoozi ORCID
Med J Tabriz Uni Med Sciences. 2022;44(1): 47-54. doi: 10.34172/mj.2022.013
Scopus ID: 85131588718    
PDFPDF
XMLXML
Cited By:
Original Article Physiology
Nasibeh Yousefzadeh ORCID, Sajad Jeddi ORCID, Asghar Ghasemi* ORCID
Med J Tabriz Uni Med Sciences. 2022;44(3): 178-188. doi: 10.34172/mj.2022.026
Scopus ID: 85137042727    
PDFPDF
XMLXML
Cited By:
Original Article Anesthesiology and Pain Medicine
Hamidreza Shetabi* ORCID, Leili Adinehmehr ORCID, Zahra Salehi-Cheliche ORCID
Med J Tabriz Uni Med Sciences. 2023;44(6): 500-510. doi: 10.34172/mj.2023.004
Scopus ID: 85150972246    
PDFPDF
XMLXML
Cited By:
Protocol Trauma & Traffic Medicine
Nazanin Masoudi ORCID, Mahdi Rezaei* ORCID, Mostafa Farahbakhsh, Hojjat Zamani-Sani, Salman Abdi, Homayoun Sadeghi-Bazargani* ORCID
Med J Tabriz Uni Med Sciences. 2022;44(5): 367-379. doi: 10.34172/mj.2022.041
Scopus ID: 85147219585    
PDFPDF
XMLXML
Cited By:
Original Article
Mehrdad Bastani ORCID, Gholamali Ghasemi* ORCID, Morteza Sadeghi ORCID
Med J Tabriz Uni Med Sciences Health Services. 2020;42(1): 24 -32 . doi: 10.34172/mj.2020.016
PDFPDF
XMLXML
Cited By:
Original Article
kaveh gharanizadeh* ORCID, kareem pisoudeh ORCID
Med J Tabriz Uni Med Sciences Health Services. 2020;42(3): 319-325. doi: 10.34172/mj.2020.051
PDFPDF
XMLXML
Cited By:
Original Article
Sayed Taghi Hashemi ORCID, Babak Alikiaii* ORCID, Mohammad Ali Fallah Medvari ORCID, Fatemeh Karimi ORCID, Abolfazl Fallah Medvari ORCID
Med J Tabriz Uni Med Sciences Health Services. 2020;41(6): 91 -97 . doi: 10.34172/mj.2020.011
PDFPDF
XMLXML
Cited By:
Original Article
Mehran Gahramani* ORCID, Sara Karbalaeifar ORCID
Med J Tabriz Uni Med Sciences Health Services. 2020;41(6): 75 -82 . doi: 10.34172/mj.2020.009
PDFPDF
XMLXML
Cited By:
Original Article
Fatemeh Ahmadi ORCID, Elham Siasi* ORCID, Kumarss Amini ORCID
Med J Tabriz Uni Med Sciences Health Services. 2019;41(5): 16-24. doi: 10.34172/mj.2019.054
PDFPDF
XMLXML
Cited By:
Original Article
Farnaz Seify* ORCID, Elahe Mamashli ORCID, AmirAli Jafarnejadgero ORCID, Mahrokh Dehghani ORCID, Mohsen Katanchi ORCID, Seyed Majid Alavi-Mehr ORCID
Med J Tabriz Uni Med Sciences Health Services. 2021;42(6): 713-721. doi: 10.34172/mj.2021.012
PDFPDF
XMLXML
Cited By: