Logo-mj
Original Article Dentistry. Oral Surgery
Seyed Mohammad Razavi ORCID, Laleh Maleki* ORCID, Bahareh Tahani ORCID, Ali Behzadian ORCID, Hamed Rabbani ORCID, Zahra Ravankhah ORCID
Med J Tabriz Uni Med Sciences. doi: 10.34172/mj.2022.003 | Published on: 2022 Jan 12
Edit InpressPDF
Original Article Nervous System
Hossein Amini-khoei ORCID, Shakiba Nasiri Boroujeni ORCID, Zahra Lorigooini ORCID, Sepideh Yadollahi, Seyyed Kamal Solati Dehkordi ORCID, Mahmoud Rafieian Koopai* ORCID
Med J Tabriz Uni Med Sciences. doi: 10.34172/mj.2022.004 | Published on: 2022 Jan 12
Edit InpressPDF
Original Article Psychiatry
Zahra Mousavi ORCID, Fatemeh Torabi* ORCID, Narges Shamsian Khoramabbadi ORCID
Med J Tabriz Uni Med Sciences. doi: 10.34172/mj.2022.005 | Published on: 2022 Jan 12
Edit InpressPDF
Original Article Musculoskeletal System
Hajar Shafaei* ORCID, Azam Farani ORCID, Zahra Baghaei ORCID, Fatemeh Mortazavi ORCID
Med J Tabriz Uni Med Sciences. doi: 10.34172/mj.2022.002 | Published on: 2022 Jan 12
Edit InpressPDF
Original Article Health Professions
Ata Khodaparast ORCID, Delara Laghousi* ORCID, Mahasti Alizadeh ORCID, Neda Gilani ORCID
Med J Tabriz Uni Med Sciences. doi: 10.34172/mj.2022.006 | Published on: 2022 Jan 12
Edit InpressPDF
Original Article Physiology
Samira Rostami ORCID, Milad Esmailyanmaleki ORCID, Parham Kargarfard ORCID, Rana Fayazmilani* ORCID
Med J Tabriz Uni Med Sciences. doi: 10.34172/mj.2022.007 | Published on: 2022 Jan 12
Edit InpressPDF
Original Article Cardiovascular System
Sepideh Zununi Vahed ORCID, Samira Naderi, Seyyedeh Mina Hejazian ORCID, Abdolmohammad Ranjbar ORCID, Elham Ahmadian ORCID, Mohammad Kazem Tarzamani ORCID, Mohammadreza Ardalan* ORCID
Med J Tabriz Uni Med Sciences. doi: 10.34172/mj.2022.001 | Published on: 2022 Jan 12
Edit InpressPDF
Short communication Psychiatry
Arash Mohagheghi* ORCID, Seyyed Jalal Hatam Nejhad ORCID
Med J Tabriz Uni Med Sciences. doi: 10.34172/mj.2022.008 | Published on: 2022 Jan 12
Edit InpressPDF