مجله پزشكي  دانشگاه علوم پزشكي تبريز 

امير افتخاري ORCID، وحيده منوچهري* ORCID، فريده موسوي ORCID، محمد علي جهانباني ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(2): 173-178. DOI: 10.34172/mj.2021.042
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

شهرام قاسم بگلو ORCID، نيكزاد شهيدي* ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(2): 179-185. DOI: 10.34172/mj.2021.043
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مهدیه السادات لاجوردی ORCID، مهسا کاوسی* ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(2): 186-192. DOI: 10.34172/mj.2021.044
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

وحیده سادات موسوی زاده* ORCID، حسن دانشمندی ORCID، پریسا صداقتی ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(2): 193-200. DOI: 10.34172/mj.2021.045
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

امیر شکیب ORCID، رامین امیرساسان* ORCID، جواد وکیلی ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(2): 201-208. DOI: 10.34172/mj.2021.46
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

سیده فاطمه تنکابنی ORCID، ندا خالدی* ORCID، حسین عسگری ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(2): 209-219. DOI: 10.13172/mj.2021.47
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

امیرعلی جعفرنژادگرو* ORCID، عارفه مختاری ملک¬آبادی ORCID، علی یادگار ORCID، فرشاد قربانلو ORCID، آیدین ولیزاده اورنج ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(2): 220-229. DOI: 10.34172/mj.2021.048
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

توحید همت زاده بدولی ORCID، مریم نورشاهی* ORCID، رعنا فیاض میلانی ORCID، سیاوش پرورده ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(2): 230-239. DOI: 10.34172/mj.2021.049
PDFPDF
XMLXML
استنادات:تحقیقی
فاطمه گنجعلیشاهی، آناهید همت پور، مهدی دهقان منشادی، حسین هادی ندوشن، علیرضا کریم اله*
نسخه PDF پیش از شمارهPDF

تحقیقی
شروین محمدی، سارا پاشنگ، سعید ملیحی الذاکرینی، محمد مهدی حسینیان زکریا، غلامرضا گل محمدنژاد
نسخه PDF پیش از شمارهPDF

مقاله پژوهشی
*، محمود صمدی*، ، ، زهرا نبئی*، منیژه مصطفی قره باغی*، ، ، مجید محله ای*، الهام شیخ ساران*، ، کیوان میرنیا*
نسخه PDF پیش از شمارهPDF

گزارش مورد
رامین رجبی، عابد ابراهیمی، سارا رحیمی، بهزاد غلام ویسی*
نسخه PDF پیش از شمارهPDFچیزی یافت نشد
تحقیقی
مجید امانی ORCID، مسعود رحمتی* ORCID، محمد فتحی ORCID، حسن احمدوند ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(2): 126-134. DOI: 10.34172/mj.2020.028
مشاهده شده: 546
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
مهدی امامی ORCID، سهیل سبحان اردکانی* ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 7 -15 . DOI: 10.34172/mj.2020.014
مشاهده شده: 545
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

تحقیقی
کریم آزالی علمداری* ORCID، مصطفی آرمان‌فر ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(3): 228-236. DOI: 10.34172/mj.2020.040
مشاهده شده: 497
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
مژده خواجه لندی ORCID، لطفعلی بلبلی* ORCID، معرفت سیاهکوهیان ORCID، فاطمه نیک سرشت ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 56-64. DOI: 10.34172/mj.2020.020
مشاهده شده: 482
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

تحقیقی
سپیده آژیر ORCID، عیدی علیجانی* ORCID، مهسا محسن زاده ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(2): 117-125. DOI: 10.34172/mj.2020.027
مشاهده شده: 481
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
محمدعلی پیرانی ORCID، مقصود پیری* ORCID، محمدعلی آذربایجانی ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 33 -39 . DOI: 10.34172/mj.2020.017
مشاهده شده: 474
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

تحقیقی
منصور آقایی ORCID، جواد وکیلی* ORCID، رامین امیرساسان ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(3): 237-244. DOI: 10.34172/mj.2020.041
مشاهده شده: 466
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
ابوالفضل جعفری ثالث ORCID، یاشار باقری‌زاده توکلی ORCID، افسون شريعت* ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 48 -55 . DOI: 10.34172/mj.2020.019
مشاهده شده: 455
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
رامین امیرساسان ORCID، جواد وکیلی ORCID، رضوانیه صالحی ORCID، مریم اکبری* ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 15 -23 . DOI: 10.34172/mj.2020.015
مشاهده شده: 443
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
الناز عباس‌پور* ORCID، محمدرضا ذوالفقار دیدنی ORCID، کاظم خدائی ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 82 -90 . DOI: 10.34172/mj.2020.023
مشاهده شده: 432
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

تحقیقی
ماندانا رفيعي*، سعيد اصلان آبادی، محمد حسين دقيقی
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1383؛26(3): 20 -23 .
تعداد دانلود: 837
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
مهدی امامی ORCID، سهیل سبحان اردکانی* ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 7 -15 . DOI: 10.34172/mj.2020.014
تعداد دانلود: 302
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

تحقیقی
کریم آزالی علمداری* ORCID، مصطفی آرمان‌فر ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(3): 228-236. DOI: 10.34172/mj.2020.040
تعداد دانلود: 296
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

تحقیقی
منصور آقایی ORCID، جواد وکیلی* ORCID، رامین امیرساسان ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(3): 237-244. DOI: 10.34172/mj.2020.041
تعداد دانلود: 266
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

تحقیقی
سپیده آژیر ORCID، عیدی علیجانی* ORCID، مهسا محسن زاده ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(2): 117-125. DOI: 10.34172/mj.2020.027
تعداد دانلود: 257
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
مهرداد باستانی ORCID، غلامعلی قاسمی* ORCID، مرتضی صادقی ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 24 -32 . DOI: 10.34172/mj.2020.016
تعداد دانلود: 239
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

تحقیقی
سهیلا رحیمی فردین ORCID، معرفت سیاه کوهیان* ORCID، پوران کریمی ORCID، لطفعلی بلبلی ORCID، حسن فرهادی ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(3): 263-272. DOI: 10.34172/mj.2020.044
تعداد دانلود: 205
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

تحقیقی
مجید امانی ORCID، مسعود رحمتی* ORCID، محمد فتحی ORCID، حسن احمدوند ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(2): 126-134. DOI: 10.34172/mj.2020.028
تعداد دانلود: 203
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
رامین امیرساسان ORCID، جواد وکیلی ORCID، رضوانیه صالحی ORCID، مریم اکبری* ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 15 -23 . DOI: 10.34172/mj.2020.015
تعداد دانلود: 203
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
مژده خواجه لندی ORCID، لطفعلی بلبلی* ORCID، معرفت سیاهکوهیان ORCID، فاطمه نیک سرشت ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 56-64. DOI: 10.34172/mj.2020.020
تعداد دانلود: 201
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
سید تقی هاشمی ORCID، بابک علی کیایی* ORCID، محمدعلی فلاح مدواری ORCID، فاطمه کریمی ORCID، ابوالفضل فلاح مدواری ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1398؛41(6): 91 -97 . DOI: 10.34172/mj.2020.011
PDFPDF
XMLXML
استنادات: