مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز

ثبت‌شده: 26 خرداد 1398
انتشار الکترونیکی: 07 آبان 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(4): 440-446.
DOI: 10.34172/mj.2020.066
  تعداد مشاهده چکیده: 41
  تعداد دانلود PDF: 18

Obstetrics

تحقیقی

ارزش تشخیصی علایم بالینی و پالس‌اکسیمتری در تشخیص بیماری‌های قلبی مادرزادی در نوزادان

ملیحه کدیور 1 ORCID logo، فاطمه طهماسبی 2 ORCID logo، محمدعلی زمانی 1 ORCID logo، راضیه سنگسری 1* ORCID logo

1 گروه نوزادان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
2 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
* نویسنده مسؤول؛ ایمیل Iran.raz3532@yahoo.com

چکیده

زمینه: نوزادان مبتلا به بيماری‌های قلبی مادرزادی تابلوهای بالینی متفاوتی را بروز می‌دهند که طیف گسترده‌ای از علائم را دربر می‌گیرد. این امر تشخیص این دسته از بیماری‌ها را با دشواری مواجه می‌سازد. با درنظر گرفتن عواقب خطرناکی که به دنبال تشخیص دیرهنگام یا نابه‌جای این بیماران ظهور می‌کند، معرفی روش‌های جدید یا بهبودبخشی روش‌های مرسوم تشخیصی همواره از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده است.

روش‌کار: در این مطالعه مقطعی- تحلیلی که طی سال‌های 1396-1394 در مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد بر اساس معاينات فيزيکی یا وضعیت اشباع اکسیژن شریانی در هنگام بستری، 150 نوزاد تحت اکوکاردیوگرافی قرار گرفتند. پس از استخراج داده‌ها، از نرم‌افزار آماریSPSS نسخه 16 به منظور تحلیل نتایج استفاده گردید.

يافته‌ها: بررسی يک يا بيش از يک علامت مثبت در معاينات باليني براي تشخيص بیماری‌های قلبی مادرزادی از حساسیت 93% ، ارزش اخباري مثبت 82% و ارزش اخباري منفي 20% برخوردار بود. حساسيت سنجش درصد اشباع اکسيژن شرياني بلافاصله پس از پذيرش در بخش براي تشخيص بیماری‌های قلبی مادرزادی 92%، ويژگي 34%، ارزش اخباري مثبت 56% و ارزش اخباري منفي 25% بود.

نتیجه‌گیری: تابلوهای بالینی شامل مواردی نظیر تاکی‌پنه، سيانوز، آريتمي، ديسترس تنفسي، سوفل قلبي یا سطح اشباع اکسيژن شرياني به دليل حساسيت بالای خود، می‌توانند براي غربالگري بیماری‌های قلبي مادرزادي در نوزادان مورد استفاده قرار گیرند. در مقایسه‌ علایم بالینی، سیانوز و دیسترس تنفسی از ارزش بیشتری برخوردار هستند.

کلید واژه ها: اکوکارديوگرافي, سوفل قلبی, بيماریهای قلبی مادرزادی, پالس اکسیمتری
نحوه استناد به این مقاله: کدیور م، طهماسبی ف، زمانی م ع، سنگسری ر. ارزش تشخیصی علائم بالینی و پالس‌اکسیمتری در تشخیص بیماری‌های قلبی مادرزادی در نوزادان. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي- درماني تبریز. 1399؛ 42(4):440-446
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 41

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 18

Your browser does not support the canvas element.