مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز

ثبت‌شده: 04 بهمن 1397
انتشار الکترونیکی: 10 دی 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(5): 564-571.
DOI: 10.34172/mj.2020.080
  تعداد مشاهده چکیده: 16
  تعداد دانلود PDF: 16

تحقیقی

بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و متغیرهای فارماکوگنوزی مان انذروت براساس دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی

هادی اسماعیلی 1 ORCID logo، علی داوودی 2 ORCID logo، مسعود آزادبخت 3 ORCID logo، محمد آزادبخت 2* ORCID logo

1 واحد تحقیق و توسعه، شرکت داروسازی نیاک، گرگان، ایران
2 گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
3 گروه سیستماتیک گیاهی، موسسه آموزش عالی سنا مازندران، ساری، ایران
* نویسنده مسؤول؛ azadbakht110@gmail.com

چکیده

زمینه: مان ‌انذروت از گیاه Astragalus sarcocola که نوعی گون متعلق به خانواده Fabaceae می‌باشد و به ‌وفور در فارس، کرمان، بلوچستان و هرمزگان رویش دارد، تهیه ‌می‌گردد. از آن‌جایی‌ که بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کنترل ‌کیفی (QC) هر ترکیبی منجر به اعتباربخشی و استانداردسازی آن ترکیب جهت کاربردهای بالینی می‌شود، لازم‌ است دستورالعمل‌های کنترل کیفی مرتبط با سازمان بهداشت جهانی (WHO) برای انذروت که دارای اندیکاسیون‌های متواتر در طب سنتی بوده ‌است، انجام پذیرد.
روش‌کار: مان‌ انذروتپس‌ از تهیه از شرکت داروسازی نیاک گرگان توسط یک متخصص سیستماتیک شناسایی و نام علمی دقیق آن تعیین ‌گردید. مطابق دستورالعمل WHO ، به بررسی‌های فیزیکوشیمیایی و فارماکوگنوزی انذروت پرداخته ‌شد.
یافته‌ها: انذروت، یک مان بسیار‌تلخ، ترد و شکننده و در حالت خشک فاقد چسبندگی بوده که زیر میکروسکوپ بصورت دانه‌های برنجی ‌شکل مجزا از هم دیده می‌شود. درصد رطوبت، ترکیبات خارجی، سوکروز، خاکستر تام و خاکستر محلول در آب برای انذروت به ترتیب 24/0±25/5، 2/0±8/2، 04/0±09/12، 5/0±08/9 و 15/0± 9/2 گزارش گردید. این مان فاقد اندیس تورم با کف‌کنندگی تقریبا بالایی بود و 72% در آب و کمتر از 50% در اتانول 96% محلولیت داشت. میزان سرب، جیوه و کادمیوم به ترتیب 0006/0، 0002/0 و 0007/0 بر حسب ppm سنجیده و میزان فلاونویید تام آن 61/18 میکروگرم بر میلی‌لیتر برحسب استاندارد کویرستین در طول موج 415 نانومتر گزارش گردید.
نتیجه‌گیری: مان ‌انذروت ایران با داشتن خصوصیات متنوع درمانی از قبیل سرماخوردگی، کوفتگی و بستن استخوان شکسته در طب سنتی می‌تواند ایده نوینی برای تولید و یا توسعه محصولات دارویی باشد.
کلید واژه ها: مان, انذروت, خصوصیات فیزیکوشیمیایی, سازمان بهداشت جهانی
نحوه استناد به این مقاله: اسماعیلی ه، داوودی ع، آزادبخت م، آزادبخت م. بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و متغیرهای فارماکوگنوزی مان انذروت براساس دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي- درماني تبریز. 1399؛ 42(5):564-571
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 16

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 16

Your browser does not support the canvas element.