مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز

ثبت‌شده: 11 دی 1397
انتشار الکترونیکی: 07 آبان 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(4): 483-487.
DOI: 10.34172/mj.2020.071
  تعداد مشاهده چکیده: 42
  تعداد دانلود PDF: 23

Human Anatomy

گزارش مورد

گزارش یک مورد شریان ورتبرال فرعی در سمت راست و واریاسیون در مبدأ و سطح ورود آن به سوراخ عرضی

زهرا پناهی بلالمی 1 ORCID logo، نحله زارعی فرد 2* ORCID logo

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
2 گروه علوم تشریحی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
*نویسنده مسئوول؛ ایمیل: zareifard@sums.ac.ir

چکیده

واریاسیون در مبدأ شریان ورتبرال یک ناهنجاری مادرزادی بوده که در زمان تکوین جنینی اتفاق می­افتد. تاکنون گزارشاتی مبنی بر واریاسیون مبدأ شریان ورتبرال و نحوه ورود آن به سوراخ عرضی داده شده است، هرچند اشاره به واریاسیون در مبدأ شریان ورتبرال راست و نحوه ورود آن به سوراخ عرضی نادر است. با تشریح جسد یک مرد مشاهده گردید که در سمت راست دو شریان ورتبرال از بخش اول شریان ساب کلاوین جدا شده و مسیر متفاوتی را برای ورود به سوراخ عرضی دنبال می­کنند. بدین صورت که یکی از شریان­ها در مسیر طبیعی خود بالا رفته و وارد سوراخ عرضی مهره ششم گردنی می­شود و شریان دیگر در مسیری غیرطبیعی به سمت بالا طی مسیر کرده و سپس در سطحی بالاتر وارد سوراخ عرضی مهره چهارم گردنی شده است. اطلاع از واریاسیون­های مربوط به شریان ورتبرال، در جراحی­های ناحیه ریشه گردن و آنژیوگرافی اهمیت دارد.
کلید واژه ها: سوراخ عرضی, شریان ساب کلاوین, شریان ورتبرال, واریاسیون
نحوه استناد به این مقاله: پناهی بلالمی ز، زارعی­فرد ن. گزارش یک مورد شریان ورتبرال فرعی در سمت راست و واریاسیون در مبدأ و سطح ورود آن به سوراخ عرضی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي- درماني تبریز. 1399؛42(4):483-487
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 42

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 23

Your browser does not support the canvas element.