Logo-mj
Original Article Dentistry
Ali Ebrahimi ORCID, Ali Reza Shafiee-Kandjani ORCID, Marziyeh Aghazadeh* ORCID, Hossein Eslami ORCID, Behzad Shalchi ORCID, Yasaman Shafiei ORCID
Med J Tabriz Uni Med Sciences. 2021;43(1): 7-15. doi: 10.34172/mj.2021.021
Scopus ID: 85130439978    
PDF
XML
Cited By:
Original Article Biochemistry
Masoumeh Borhani ORCID, Mohammadreza Habibzadeh ORCID, Amir Shafa* ORCID
Med J Tabriz Uni Med Sciences. 2021;43(1): 16-21. doi: 10.34172/mj.2021.022
Scopus ID: 85130454018    
PDF
XML
Cited By:
Original Article Genetics
Leila Emrahi ORCID, Shirin Shahbazi* ORCID, Mehrnoush Toufan Tabrizi ORCID, Mohammad Mahdi Mortazavipour ORCID, Mir Ali Seyyedi ORCID
Med J Tabriz Uni Med Sciences. 2021;43(1): 22-28. doi: 10.34172/mj.2021.023
Scopus ID: 85131376084    
PDF
XML
Cited By:
Original Article Dermatology
Mohammadreza Ranjkesh ORCID, Sanay Azizifard* ORCID, Hamideh Azimi alamdari ORCID, Neda Ghorbani Khosroshahi ORCID
Med J Tabriz Uni Med Sciences. 2021;43(1): 29-34. doi: 10.34172/mj.2021.024
Scopus ID: 85131364764    
PDF
XML
Cited By:
Original Article Nervous System
Aydin Kazempour Azar ORCID, Javad Aghazadeh ORCID, Firooz Salehpour ORCID, Amir Kamalifar* ORCID, Farhad Mirzaei ORCID, Amir Rezakhah ORCID, Samar Kamalifar ORCID
Med J Tabriz Uni Med Sciences. 2021;43(1): 35-40. doi: 10.34172/mj.2021.025
Scopus ID: 85130619545    
PDF
XML
Cited By:
Original Article Dermatology
Fariba Iraji ORCID, Ali Asilian ORCID, Gita Faghihi ORCID, Amirhossein Akbari* ORCID
Med J Tabriz Uni Med Sciences. 2021;43(1): 41-47. doi: 10.34172/mj.2021.026
Scopus ID: 85130606869    
PDF
XML
Cited By:
Original Article Pediatrics
Manizheh Mostafa Gharehbaghi* ORCID, Shalale Ganji ORCID, Majid Mahallei ORCID
Med J Tabriz Uni Med Sciences. 2021;43(1): 48-54. doi: 10.34172/mj.2021.027
Scopus ID: 85131371036    
PDF
XML
Cited By:
Original Article Anesthesiology and Pain Medicine
Sepehr Eslami* ORCID, Mina Shakeri ORCID
Med J Tabriz Uni Med Sciences. 2021;43(1): 55-60. doi: 10.34172/mj.2021.028
Scopus ID: 85130492263    
PDF
XML
Cited By:
Original Article Parasitology
Amirhossein Maghsood ORCID, Mahdi Parsaei* ORCID, Afshin Azimi, Mehdi Mohebali, Behnaz Akhoundi, Sedigeh Sarafraz ORCID, Mahdi Hasanzadeh ORCID, Saber Alizadeh ORCID, Ahad Shahnami
Med J Tabriz Uni Med Sciences. 2021;43(1): 61-68. doi: 10.34172/mj.2021.029
Scopus ID: 85131365152    
PDF
XML
Cited By:
Original Article
Zahra Gorji* ORCID, Hamid Azadeh ORCID
Med J Tabriz Uni Med Sciences. 2021;43(1): 69-75. doi: 10.34172/mj.2021.030
Scopus ID: 85131369112    
PDF
XML
Cited By:
Original Article Musculoskeletal System
Shirin Aali* ORCID, Shahabeddin Bagheri ORCID
Med J Tabriz Uni Med Sciences. 2021;43(1): 76-83. doi: 10.34172/mj.2021.031
Scopus ID: 85130467916    
PDF
XML
Cited By:
Original Article Genetics
Mahsa Kavousi* ORCID, Hesam Bagheri ORCID
Med J Tabriz Uni Med Sciences. 2021;43(1): 84-91. doi: 10.34172/mj.2021.032
Scopus ID: 85130456640    
PDF
XML
Cited By:
Original Article Nervous System
Saeed Dabagh Nikukheslat ORCID, Pouran Karimi ORCID, Iraj Sadri* ORCID
Med J Tabriz Uni Med Sciences. 2021;43(1): 92-99. doi: 10.34172/mj.2021.033
Scopus ID: 85130472976    
PDF
XML
Cited By:
Original Article Cardiovascular System
Fatemeh Noraie ORCID, Maghsoud Peeri* ORCID, Mohammad Ali Azarbayjani ORCID, Maryam Delfan ORCID
Med J Tabriz Uni Med Sciences. 2021;43(1): 100-107. doi: 10.34172/mj.2021.034
Scopus ID: 85130599607    
PDF
XML
Cited By:
Original Article Physical Medicine and Rehabilitation
AmirAli Jafarnezhadgero* ORCID, Farshad Ghorbanloo ORCID, Arefeh Mokhtari Malekabadi ORCID, Sadegh Ghasemi ORCID
Med J Tabriz Uni Med Sciences. 2021;43(1): 116-123. doi: 10.34172/mj.2021.036
Scopus ID: 85130615303    
PDF
XML
Cited By:
Original Article
Mohammadreza Zarali ORCID, Zaher Etemad* ORCID, Kamal Azizbeigi ORCID, Pouran Karimi ORCID
Med J Tabriz Uni Med Sciences. 2021;43(1): 124-133. doi: 10.34172/mj.2021.037
Scopus ID: 85130623316    
PDF
XML
Cited By:
Original Article
Naiemeh Yazdan Shenas ORCID, Maghsoud Peeri* ORCID, Maryam Delfan ORCID
Med J Tabriz Uni Med Sciences. 2021;43(1): 134-141. doi: 10.34172/mj.2021.038
Scopus ID: 85125724293    
PDF
XML
Cited By:
Original Article
Zohreh Jalali ORCID, Fereshteh Shahidi* ORCID, abbas ali Gaeini ORCID, Shaban Alizadeh ORCID, Alireza Ramezani ORCID
Med J Tabriz Uni Med Sciences. 2021;43(1): 142-151. doi: 10.34172/mj.2021.039
Scopus ID: 85130440492    
PDF
XML
Cited By:
Original Article Physical Medicine and Rehabilitation
Amir Fatollahi ORCID, AmirAli Jafarnezhadgero* ORCID, Nasrin Amirzade ORCID
Med J Tabriz Uni Med Sciences. 2021;43(1): 152-159. doi: 10.34172/mj.2021.040
Scopus ID: 85130504343    
PDF
XML
Cited By:
Original Article Otorhinolaryngology
Shahin Abdollahi Fakhim ORCID, Nikzad Shahidi* ORCID
Med J Tabriz Uni Med Sciences. 2021;43(1): 160-166. doi: 10.34172/mj.2021.041
Scopus ID: 85130604806    
PDF
XML
Cited By: