Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1402؛45(5): 447-453.
doi: 10.34172/mj.2023.046
  تعداد مشاهده چکیده: 226
  تعداد دانلود PDF: 85

همه‌گیر‌شناسی

مقاله پژوهشی

شیوع و الگوی استفاده از ماسک و ارتباط آن با ابتلا و مرگ و میر از بیماری کوید 19 در شهر تبریز

ندا دارایی 1 ORCID logo، پروین سربخش 1 ORCID logo، حسین اکبری 1 ORCID logo، عباسعلی درستی 2*، اصغر محمدپوراصل 3 ORCID logo

1 گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
2 گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
3 مرکز تحقیقات سلامت و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
*نویسنده مسئول: پست الکترونیکی: Dorostia44@gmail.com

چکیده

زمینه. شیوع بیماری کووید-19، بحرانی جهانی بوده که رعایت رفتارهای پیشگیرانه عموم مردم از راه‌های اصلی قطع زنجیره انتقال بیماری و رهایی از این بحران است. با این حال پیروی از اعمال پیشگیرانه می‌تواند تحت تاثیر وضعیت روانشناختی افراد قرار گیرد. هدف از پژوهش فعلی، بررسی میزان فراوانی استفاده از ماسک توسط عابرین پیاده و ارتباط آن با شیوع ابتلا به کووید 19 و میزان مرگ ناشی از آن در سطح شهر تبریز است.

روش‌کار. در این مطالعه مبتنی بر جمعیت، 6600 عابر پیاده به روش نمونه گیری متناسب چند مرحله‌ای در 9 منطقه تبریز از اول تا 31 خرداد ماه سال 1400 در شهر تبریز انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از روش مشاهده جمع آوری شد. برای هر آزمودنی، جنس، سن تقریبی، استفاده از ماسک، نوع ماسک و استفاده صحیح یا نادرست ثبت شد. داده­‌های ابتلا و مرگ و میر ناشی از کووید-19 برای شش ماه اول سال 1400، از سیستم نظارت سندرمیک یکپارچه (ISSS) استخراج شد.

یافته‌ها. شیوع کلی استفاده از ماسک صورت 8/56 درصد بود (فاصله اطمینان 95درصد: 95/57- 56/55). از 3421 مرد، 1599 نفر (7/46 درصد) (فاصله اطمینان 95درصد: 4/48-1/45) و از 3179 زن، 2147 نفر (5/67 درصد) ( فاصله اطمینان 95 درصد: 2/69-9/65 ) از ماسک استفاده می­کردند (P<0.001). همبستگی بین شیوع استفاده از ماسک و ابتلا 375/0=r (P=0.320) و مرگ و میر 219/0 (P=0.571) از نظر آماری معنادار نبود.

نتیجه‌گیری. استفاده از ماسک در تبریز به خصوص در بین مردان و جوانان به نسبت کم است و بین استفاده از ماسک در عابران پیاده با ابتلا و مرگ‌ومیر ناشی از کووید-19 رابطه معناداری مشاهده نشد.

پیامدهای عملی. طبق نتایج تحقیق، در مواقع اپیدمی بیماری لازم است حساسیت لازم در جمعیت عمومی به خصوص مردان و جوانان برای استفاده صحیح از ماسک ایجاد و آموزش­‌ها و مداخلات لازم جهت افزایش استفاده از ماسک و اقدامات محافظتی انجام شود.

کلید واژه ها: مرگ‌ومیر, بيماري, ماسک, کووید-19
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 14 بهمن 1401
بازنگری: 28 فروردین 1402
پذیرفته‌شده: 28 فروردین 1402
انتشار الکترونیکی: 25 مهر 1402
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)