Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1402؛45(5): 454-461.
doi: 10.34172/mj.2023.047
  تعداد مشاهده چکیده: 196
  تعداد دانلود PDF: 89

طب فیزیکی و توانبخشی

مقاله کوتاه

تاثیر وزن کفش ورزشی بر فعالیت‌های عضلانی اندام تحتانی در ورزشکاران با بازسازی رباط صلیبی قدامی در حین راه رفتن

امیرعلی جعفرنژاد گرو 1* ORCID logo، میلاد پیران حمل آبادی 2 ORCID logo، معصومه نادرپور 3 ORCID logo

1 گروه مدیریت و بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه مدیریت و بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
3 گروه مدیریت و بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
*نویسنده مسئول: پست الکترونیکی: amiralijafarnezhad@gmail.com

چکیده

زمینه. وزن‌های مختلف کفش بر مکانیک راه رفتن تاثیر می‌گذارد. بنابراین، هدف از این مطالعه تعیین تاثیر وزن کفش ورزشی بر فعالیت‌های عضلانی اندام تحتانی در ورزشکاران با سابقه بازسازی رباط صلیبی قدامی در حین راه رفتن بود. فرض بر این بود که کاهش وزن کفش منجر به کاهش فرکانس عضلات منتخب در طول راه رفتن می­شود.

روش‌کار. بيست مرد سالم و ورزشکار با سابقه بازسازی و بازتوانی پارگی رباط صلیبی قدامی داوطلب شرکت در این مطالعه شده و رضایت آگاهانه کتبی خود را برای شرکت در این مطالعه اعلام کردند. شرکت کنندگان مرد و از نظر بدنی فعال بودند. هر شرکت کننده سه بار تکلیف راه رفتن را در هر یک از شرایط سبک (جرم هر کفش 18 ± 150 گرم)، متوسط (18 ± 300 گرم) و سنگین (18 ± 450 گرم) به ترتیب و به صورت تصادفی انجام دادند و فعالیت الکترومایوگرافی عضلات منتخب آنان در طی راه رفتن ثبت شد.

یافته‌ها. نتایج فعالیت الکترومایوگرافی عضلات منتخب نشان داد که افزایش وزن کفش به طور مستقیم با افزایش فعالیت الکترومایوگرافی عضلات اندام تحتانی ارتباط دارد، اما تنها در مرحله نوسان، فعالیت الکتریکی عضله ساقی قدامی کاهش یافته بود.

نتیجه‌گیری. وزن‌های مختلف کفش فعالیت الکترومایوگرافی عضلات اندام تحتانی و سرعت راه رفتن را تحت تاثیر قرار می­دهد. بنابراین کفش­های سبک‌تر برای بیماران مبتلا به پارگی رباط صلیبی قدامی توصیه می­شود.

پیامدهای عملی. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که کفش­های سبک برای بیماران مبتلا به پارگی رباط صلیبی قدامی مفید هستند و استفاده از کفش­های سبک وزن برای افراد با آسیب پارگی رباط صلیبی قدامی توصیه می­شود.

کلید واژه ها: وزن کفش, الکترومایوگرافی, رباط صلیبی قدامی
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 29 شهریور 1401
پذیرفته‌شده: 22 آبان 1401
انتشار الکترونیکی: 25 مهر 1402
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)