Logo-mj
مجله پزشکى دانشگاه علوم پزشکى تبريز. 1401؛44(1): 72-79.
doi: 10.34172/mj.2022.016
  تعداد مشاهده چکیده: 214
  تعداد دانلود PDF: 83

پزشکی خواب

گزارش مورد

ارزیابی روند تشخیص و مداخله درمانی یک مورد اختلال خوابگردی مرتبط با خشونت: گزارش موردی

کاظم خرم دل 1 ORCID logo، سلما پاسالاري 1* ORCID logo، محمد نامي 2 ORCID logo

1 گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، موسسه آموزش عالی فاطمیه شیراز، شیراز، ایران
2 گروه علوم اعصاب، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
*نویسنده مسئول: * نویسنده مسؤول؛ ايميل: ، پست الکترونیکی: selma.pasalari@gmail.com

چکیده

مطالعه حاضر با هدف ارزیابی یک مورد اختلال خوابگردی مرتبط با خشونت و آپنه انسدادی و راهکارهای درمانی مرتبط با آن طراحی شد. در تحقیق حاضر، یک مرد 60 ساله مبتلا به اختلال خوابگردی مطالعه شد. طرح درمان شامل رعایت اصول بهداشت خواب توسط بیمار، استفاده از ماشین ایجاد فشار هوای مثبت و هشت جلسه درمان هفتگی بایوفیدبک بود. قبل از مداخله، فرد بررسی شده از اضطراب، افسردگی جزیی، کیفیت زندگی متوسط، درجه هایی از PTSD، آپنه انسدادی و حرکات ناخواسته دوره ای اندام ها رنج می برد و بعد از مداخله درمانی، بهبود نسبی در همه شاخص ها به ویژه مشکل آپنه انسدادی و حرکات اندام ها ایجاد شد.

پیامدهای عملی. با توجه به شیوع و پیچیدگی های اختلال پاراسومنیای خواب غیر رم، شناخت ناکافی از علت ها و مکانیسم های درگیر و ناموفق بودن بسیاری از درمان های دارویی، مطالعه حاضر می تواند در زمینه کشف علت های احتمالی و روش های درمانی جایگزین مبتنی بر عوامل فیزیکی و روانشناختی راهگشا باشد.

کلید واژه ها: خوابگردی, خشونت, پلی‌سومنوگرافی, درمان بیوفیدبک, ماشین ایجاد فشار هوای مثبت, آپنه انسدادی خواب
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 21 خرداد 1400
بازنگری: 10 شهریور 1400
پذیرفته‌شده: 15 شهریور 1400
انتشار الکترونیکی: 24 بهمن 1400
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)