Logo-mj
مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز. 1400؛43(4): 379-384.
DOI: 10.34172/mj.2021.064
  تعداد مشاهده چکیده: 111
  تعداد دانلود PDF: 14

گزارش کوتاه

سطح آنتی‌بادی ضد تیروپراکسیداز در بیماران کهیر مزمن

ارمغان قره آغاجی زارع* ORCID logo، فاطمه مهرآسا ORCID logo، افسانه رادمهر ORCID logo، سیده الناز هاشمی‌زاده

1 گروه پوست، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تبريز، ايران
2 دانشجوی پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامیIAUT ، واحد تبریز، تبریز، ایران
3 گروه پوست، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
4 دانشجوی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

زمینه. کهیر مزمن اختلالی پوستی با پاپول یا پلاک‌های متورم و خارش‌دار به مدت حداقل ۶ هفته است. هدف از این مطالعه ارزیابی سطح آنتی‌تیروپراکسیداز در بیماران کهیر مزمن مقاوم به درمان‌های معمول، به منظور بررسی امکان تسریع بهبود بیماران از طریق هورمون‌های تیروییدی است.

روش‌کار. در این مطالعه مورد-شاهدی 63 بیمار با کهیر مزمن و ۶۳ شاهد بدون کهیر مزمن با اندازه‌گیری سطح آنتی‌تیروپراکسیداز مطالعه شدند. میزان آنتی‌تیروپراکسیداز بیشتر از 40 واحد بر میلی‌لیتر مثبت در نظر گرفته شد.

یافته‌ها. شیوع کهیر مزمن در گروه مورد، در زنان حدود 5/3 برابر بیشتر بود. میانگین طول مدت بیماری در گروه مورد 75/3 ± 4/21 ماه بود. در این مطالعه بین سن، جنسیت، میانگین TSH و فراوانی آنتی‌تیروپراکسیداز در دو گروه تفاوت معنی‌داری وجود نداشت.

نتیجه‌گیری. میزان آنتی‌تیروپراکسیداز در بیماران کهیر مزمن تفاوت معنی‌داری با گروه شاهد نداشت. مقدار آنتی‌تیروپراکسیداز در بیماران با مدت ابتلای طولانی‌تر، به طور معنی‌داری بیشتر بود.

کلید واژه ها: کهیر مزمن, آنتی‌بادی ضد تیروپراکسیداز, هورمون‌های تیروئیدی
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 08 بهمن 1399
بازنگری: 05 اردیبهشت 1400
پذیرفته‌شده: 05 اردیبهشت 1400
انتشار الکترونیکی: 24 شهریور 1400
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)