Logo-mj
مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز. 1400؛43(4): 311-322.
DOI: 10.34172/mj.2021.058
  تعداد مشاهده چکیده: 85
  تعداد دانلود PDF: 33

مقاله پژوهشی

مقایسه تاثیر دکسمدتومیدین با رمی فنتانیل بر درد بعد از لامینکتومی کمری در بیماران تحت بیهوشی عمومی

شهریار صانع 1 ORCID logo، رحمان عباسی وش 1 ORCID logo، فرزانه جوشقانی 2 ORCID logo، گونش علیزاده 1 ORCID logo، بهزاد غلام ویسی 3 ORCID logo، پرنگ گلابی 4* ORCID logo

1 گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
2 گروه بیهوشی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، البرز، ایران
3 گروه اتاق عمل، دانشکده پرستاری و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
4 گروه بیهوشی، بیمارستان خیریه امید، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، مهاباد، ایران
* نویسنده مسؤول؛ ايميل: parang.golabi@gmail.com

چکیده

زمینه. درد حاد بعد از عمل هم‌چنان به‌عنوان یک مسئله در بیماران تحت جراحی لامینکتومی کمری می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات رمی فنتانیل و دکسمدتومیدین بر شدت درد و همچنین نیازهای ضد درد در بیماران تحت عمل جراحی نخاعی می‌باشد.

روش‌کار. این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده بر روی 60 بيمار در گروه سنی 20 تا 60 سال و با کلاس یک و دو انجمن بیهوشی امریکا تحت لامینکتومی مهره کمری انتخابی انجام شد. بیماران به دو گروه رمی فنتانیل (گروه R) و دكسمدتومیدین (گروه D) تقسیم شدند. قبل از اینداکشن بیهوشی در بیماران گروه R، µg/ kg/min 01/0 رمی فنتانیل استفاده شد. در گروه D از µg/min/50kg 3/0 دكسمدتومیدین با استفاده از پمپ سرنگ تزریق شد. نمره درد با شاخص دیداری و تهوع و استفراغ بعد از عمل در هنگام ترخیص و میانگین فشار خون شریانی و ضربان قلب در زمان‌های ریکاوری، 6، 12 و 24 ساعت بعد از جراحی ثبت شد.

یافته‌ها. ميزان تزريق پروپوفول در گروه DEX كمتر از گروه R بود (P=0.001) نمره درد به جز 6 ساعت پس از عمل در گروه DEX به طور معنی‌داری پایین‌تر بود. مصرف ضد درد در گروه DEX به طور معنی‌داری کمتر بود (P=0.021) ميانگين فشار خون شرياني حين جراحي، بعد از لارنگوسكوپي و بهبودي در گروه DEX به طور معني‌داري كمتر بود (P<0.05). ميانگين ضربان قلب پس از لارنگوسكوپي در گروه DEX به‌طور معني‌داري كمتر بود (P=0.033).

نتیجه‌گیری. انفوزیون حین عمل DEX باعث بهبود پارامترهای همودینامیک در حین جراحی، کاهش درد و مصرف مورفین بعد از جراحی لامینکتومی کمری می‌شود.

کلید واژه ها: دکسمدتومیدین, رمی فنتانیل, لامینکتومی کمری, درد, بیهوشی عمومی
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 14 تیر 1399
بازنگری: 14 مهر 1399
پذیرفته‌شده: 15 مهر 1399
انتشار الکترونیکی: 24 شهریور 1400
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)