Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1393؛36(4): 24-29.
  تعداد مشاهده چکیده: 642
  تعداد دانلود PDF: 108

مقاله پژوهشی

اثر تجویز پروفیلاکتیک منیزیوم در پیشگیری از آریتمی های بطنی و فوق بطنی بعد از جراحی های بای پس عروق کرونري

مصطفی بهره مند 1، محمد روزبهانی 1، صدیقه خزاعی 2*، غلامرضا مرادی 1، غلامرضا شیبت زاده 1، سمیرا محمدی 3

1 گروه قلب و عروق، بیمارستان امام علی (ع)، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
2 مركز تحقيقات مولكولار پاتولوژي، م آ د امام رضا(ع)- دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، کرمانشاه، ایران
3 دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
*نویسنده مسئول: پست الکترونیکی: Skhazaei2003@yahoo.com

چکیده

زمينه و اهداف: آریتمی، یکی از شایعترین مشکلات بالینی به حساب می آید که ممکن است بعد از جراحی¬های ماژور بوجود آید. هدف از این مطالعه بررسی اثر تجویز پروفیلاکتیک منیزیویم سولفات در درمان آریتمی¬های بعد از عمل جراحی بای پس عروق کرونري می¬باشد. مواد و روش¬ها: در این مطالعه 174 بیمار که در سال1390 تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونري قرار گرفته بودند وارد مطالعه شدند. نیمی از بیماران (87 بیمار) که در گروه 1 قرار داشتند 3 گرم منیزیوم سولفات در cc 100 نرمال سالین بصورت تزریق 2 ساعته وریدی، 12 ساعت قبل از عمل، بلافاصله بعد از عمل و در روزهای اول، دوم و سوم بعد از عمل دریافت کردند در گروه کنترل، 87 بیمار cc 100 نرمال سالین را در زمان¬های مشابه به عنوان پلاسبو دریافت نمودند. يافته¬ها: سطح منیزیوم در گروه کنترل بعد از عمل کاهش یافت و در گروه مداخله ای سطح آن بعد از عمل به دلیل دریافت سولفات منیزیوم افزایش یافت شیوع آریتمی¬ها در گروه مداخله ای (منیزیوم) نسبت به گروه پلاسبو کاهش داشت (013/0=P) تفاوتی در مقادیر سایر متغیرهای مورد مطالعه حین و بعد از عمل در دوگروه وجود نداشت و هیچ عارضه دارويي دیده نشد. نتیجه¬گیری: استفاده پروفیکلاکتیک منیزیوم در پیشگیری از آریتمی¬های بعد از عمل جراحی بای پس عروق کرونري موثر می¬باشد. شاید دلیل این تاثیر کاهش سطوح منیزیوم بعد از عمل باشد که با تجویز منیزیوم، کاهش آریتمی¬ها مشاهده می شود.
کلید واژه ها: جراحی بای پس عروق کرونری, آریتمی قلب بعد از عمل, سولفات منیزیم
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 27 مرداد 1392
پذیرفته‌شده: 13 آبان 1392
انتشار الکترونیکی: 07 آبان 1393
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)