Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1392؛35(4): 46-51.
  تعداد مشاهده چکیده: 144
  تعداد دانلود PDF: 34

تحقیقی

پیامد جراحی ترابکولکتومی در بیماران مبتلا به گلوکوم در مرکز آموزشی درمانی نیکوکاری تبریز

رعنا سرخابی*، علی مهدوی فرد، بابک رحیمی

1 گروه چشم،دانشکده پزشکی، بیمارستان نیکوکاری، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

زمینه و اهداف: بیماری گلوکوم شایعترین علت کوری غیر قابل برگشت در جهان می باشد ترابکوکتومی به عنوان روش استاندارد طلائی در جراحی این بیماران بکار می رود. این مطالعه با هدف بررسی نتایج عمل جراحی ترابکولکتومی در بیمارستان نیکوکاری تبریز طراحی و انجام شده است. مواد و روش ها: در این مطالعه اطلاعات موجود در پرونده بیمارانیکه در فاصله زمانی سالهای 89- 85 تحت عمل جراحی ترابکولکتومی قرار گرفته بودند بررسی و بیماران جهت معاینه مجدد فراخوان شدند. یافته ها: نتایج مربوط به 209 مورد جراحی مورد بررسی قرار گرفت. از کل بیماران مورد بررسی 96% قبل ازعمل تحت درمان با 9/0±4/2 داروی آنتی گلوکوم بوده و میانگین انحراف در پریمتری قبل از عمل 3/6±12- و میانگین نسبت کاپ به دیسک قبل از عمل 2/0±79/0 بود متوسط فشار داخل چشمی قبل از عمل mmHg 7/9±30 بود که بعداز عمل به mmHg 2/5±6/13 رسیده بود (001/0=P). از کل موارد بررسی شده 78% بیماران جهت معاینه مجدد مراجعه نمودند که در این تعداد میانگین فشار داخل چشمی به mmHg 3/4±8/16 افزایش یافته بود (001/0=P) و موفقیت جراحی در این بیماران به 74% کاهش یافته بود. نتیجه گیری: اکثر بیماران گلوکومی در مراحل پیشرفته بیماری مراجعه و کاندید جراحی شده، با اینحال موفقیت جراحی در مراحل اولیه در 91% موارد وجود داشت که با گذشت زمان این درصد کاهش می یابد.
کلید واژه ها: گلوکوم, پیامد ترابکولکتومی, فشار داخل چشمی
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 26 آذر 1391
پذیرفته‌شده: 04 بهمن 1391
انتشار الکترونیکی: 08 آبان 1392
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)