Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1392؛35(4): 26-31.
  تعداد مشاهده چکیده: 123
  تعداد دانلود PDF: 27

تحقیقی

نقش آموزش در استفاده از روشهای ضد بارداري در افراد با ريسك حاملگي پرخطر

فاطمه بهادری 1*، حمیده محدثی 1، فریبا نانبخش 1، افسانه امیرابی 1، هاله ایت اللهی 1، فرزانه برومند 1، سریه گلمحمدلو 1، زهرا یکتا 2

1 گروه زنان و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
2 گروه اپیدمیولوژی و پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

زمینه و اهداف: حاملگي هاي پر خطر به مواردي اطلاق مي شود كه خطر براي مادر يا جنين بيش از يك حاملگي نرمال باشد. يكي از راههاي پيشگيري از اين حاملگي هاي پر خطر استفاده از تنظيم خانواده مناسب مي باشد. مواد و روش ها: در اين مطالعه از واحد جمعيتي اروميه و درمانگاه تخصصي مركز كوثر اروميه بيماران پر خطر انتخاب شده و بر اساس نوع بيماري روشهاي مناسب تنظيم خانواده پيشنهاد شده و آموزش لازم جهت نحوة استفاده صحیح از آن داده شد. بعد از يك سال مجددا این افراد مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: 464 بيمار مورد ارزيابي قرار گرفتند كه 74 نفر داراي بيماري زمينه اي و 390 سن بالاي 35 سال و بدون بيماري زمينه اي بودند. 18 بيمار مبتلا به ديابت، 23 بيمار ابتلا به فشار خون ,10 بيمار آسم و 22 نفر بيماري قلبي داشتند و يك نفر هم مبتلا به آسم و فشار خون بود.بعد از یکسال 6/72% موارد تنظيم خانواده توصيه شده را استفاده میكرند. شايعترين علت عدم استفاده، عدم رضايت همسر و مخالفت وي (9/15%) بود. در مصاحبه حضوري ازبيماران جهت ارزيابي از آموزش انجام شده 1/93% از آموزشهاي داده شده رضايت داشتند و 2/77 % از خانمها آموزش راكافي ارزيابي كردند. نتیجه گیری: جهت استفاده از تنظيم خانواده مناسب، آموزش همسر اهميت زيادي دارد. در مطالعه حاضر شایعترین علت عدم استفاده از وسایل تنظیم خانواده آن مخالفت همسر بود. ترس از عوارض جانبی روشهای تنظیم خانواده در زنان بالای 40 سال یکی از مهمترین علل عدم استفاده بود. با توجه به موفق بودن آموزش در این مطالعه (کاهش 20 درصدی بارداریهای ناخواسته در عرض یک سال) استفاده از رسانه هاي اطلاعاتي و آموزش مداوم و دسترسي به درمانگاه اختصاصی تنظیم خانواده جهت پیشگیری از بارداریهای ناخواسته در گروه پر خطر مفید خواهند بود.
کلید واژه ها: حاملگی پرخطر, روش های تنظیم خانواده, بیماری های زمینه ای
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 09 آبان 1391
پذیرفته‌شده: 28 آبان 1391
انتشار الکترونیکی: 08 آبان 1392
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)