ثبت‌شده: 07 بهمن 1398
انتشار الکترونیکی: 02 تیر 1400
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(3): 300-304.
DOI: 10.34172/mj.2021.057
  تعداد مشاهده چکیده: 148
  تعداد دانلود PDF: 66

Surgery

گزارش مورد

جراحی ترانس استرنال روی بیمار با ضایعه پاتولوژیک در مهره های سینه‌ای و تخریب شدید مهره سوم سینه‌ای

رامین رجبی 1 ORCID logo، عابد ابراهیمی 2 ORCID logo، سارا رحیمی 3 ORCID logo، بهزاد غلام ویسی 4* ORCID logo

1 گروه جراحی مغز و اعصاب بیمارستان کوثر، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
2 گروه اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
3 دانشجو رشته کارشناسی اتاق عمل، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشكي كردستان، سنندج، ایران
4 گروه اتاق عمل، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
*نویسنده مسؤول؛ ايميل: Behzad.gholamveisi@gmail.com

چکیده

با توجه به ساختارهای حیاتی و مهمی که در قفسه سینه قرار دارند، انجام عمل جراحی ترانس استرنال روی مهره‌های سینه‌ای بسیار پیچیده بوده و به ندرت انجام گرفته است. بنابراین این مطالعه با هدف گزارش یک مورد عمل جراحی ترانس استرنال موفق روی مهره‌های سینه‌ای، انجام شد. در این مطالعه مردی 27 ساله با شکایت ضعف پیش‌رونده در اندام تحتانی به بیمارستان مراجعه کرد. ضایعه پاتولوژیک و تخریب شدید مهره سوم سینه‌ای تشخیص داده شد. با توجه به محل قرارگیری ضایعه، عمل با دسترسی قدامی انجام شد. نتایج این عمل بسیار موفقیت‌آمیز بود و نکاتی قابل توجه داشت که در ادامه یاد شده‌اند. در این مطالعه انجام عمل ترانس استرنال در بیماران با مشکلات قدامی مهره‌ها حمایت می‌شود.
کلید واژه ها: مهره سینه‌ای, جراحی ترانس استرنال, تخریب مهره, ضایعه پاتولوژیک
نحوه استناد به این مقاله: رجبی ر، ابراهیمی ع، رحیمی س، غلام‌ ویسی ب. جراحی ترانس استرنال روی بیمار با ضایعه پاتولوژیک در مهره‌های سینه‌ای و تخریب شدید مهره سوم سینه‌ای. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(3):300-304
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.