Logo-mj
مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز. 1400؛43(4): 335-345.
DOI: 10.34172/mj.2021.060
  تعداد مشاهده چکیده: 96
  تعداد دانلود PDF: 17

تحقیقی

توسعه میسل های پلیمری بار‌گذاری‌شده با مهار‌کننده STAT3 ، استاتیک، برای درمان سرطان

حامد معصوم زاده 1 ORCID logo، نسرین حسین‌زاد 1 ORCID logo، سودا جعفری 1 ORCID logo، علی شایان فر 2 ORCID logo، هاله واعظ 3 ORCID logo، ام لیلا مولوی 1و4و5* ORCID logo

1 گروه بیوتکنولوژی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
2 گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
3 گروه فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
4 مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
5 مرکز تحقیقات پزشکی ملکولی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
* نویسنده مسؤول؛ ايميل: molavio@tbzmed.ac.ir

چکیده

زمینه. STAT3 یک پروتئین سیگنالینگ انکوژنیک است که در بسیاری از بدخیمی­های انسانی به طور مداوم فعال شده و یک نقش کلیدی در رشد سرطان بازی می‌کند. استاتیک، یک مولکول کوچک است که بصورت انتخابی، فعالیت زنجیره‌ی SH2ی STAT3 را مهار می‌کند. در مطالعات زیادی، استاتیک به عنوان ابزاری امید بخش برای مهار STAT3در سلول­های توموری که فعالیت مداوم STAT3 دارند، پیشنهاد گردیده­است. اگرچه، عدم وجود فرمولاسیون مناسب به دلیل محلولیت آبی کم و فراهمی­زیستی پایین، محدودیت عمده برای استفاده از استاتیک در فاز بالینی آن می­باشد. هدف از این پروژه، توسعه‌ی میسل­های پلیمری پلی(اتیلن گلیکول)-b-پلی(ε- کاپرولاکتون) (PEG-b-PCL) بارگذاری شده با داروی استاتیک و ارزیابی بازده انکپسولاسیون و رهش دارو در فرمولاسیون های توسعه یافته بود. داده­ها با استفاده از نرم افزار Graph pad prism و روش آماری آنالیز واریانس یک طرفه آنالیز شدند.

روش کار. در این مطالعه تجربی، برای تهیه‌ی فرمولاسیون­های میسلی بارگذاری شده با استاتیک از روش تبخیر کمک‌حلال استفاده شد. قطر متوسط و شاخص پراکندگی (PDI) میسل‌ها توسط روش پراکندگی نور (Light scatting) تعیین شد. میزان داروی بارگیری‌شده توسط کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) اندازه‌گیری گردید.

یافته ­ها. استاتیک با بازده بارگیری بین 40 تا 73 % در میسل های پلیمر‌ی بار‌گذاری شد. سایز میسل­های بارگیری شده با دارو بین 90 تا 130 نانومتر محاسبه گردید. شاخص پراکندگی بین 3/0 تا 1 بدست آمد و بارگیری استاتیک توسط میسل­های پلی­(اتیلن گلیکول)-b-پلی(α-بنزیل کربوکسیلات ε- کاپرولاکتون)(PEG-b-PBCL) محلولیت آبی استاتیک را به میزان 6 برابر افزایش داد (36/0 دربرابر 06/0 میلی­گرم­در­میلی­لیتر). با توجه به بازده انکپسولاسیون، دو فرمولاسیون میسلی برای آنالیز‌های بیشتر انتخاب شدند که هردو با 70-80% رهش دارو در کمتر از 1 ساعت، رهش انفجاری از خود نشان دادند.

نتیجه گیری. یافته­ها نشان­دادند که کوپلیمر­های PEG-b-PBCL ابزار مناسبی برای افزایش محلولیت استاتیک می­باشند.

کلید واژه ها: مهار کننده STAT3, نانوپارتیکل, سرطان, استاتیک
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 24 آذر 1398
انتشار الکترونیکی: 24 شهریور 1400
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)