مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز

ثبت‌شده: 30 دی 1397
انتشار الکترونیکی: 07 آبان 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(4): 381-385.
DOI: 10.34172/mj.2020.058
  تعداد مشاهده چکیده: 37
  تعداد دانلود PDF: 39

Dermatology

تحقیقی

تأثیر پلاسماي غني از پلاكت (PRP) در درمان بیماران مبتلا به ریزش موی آندروژنیک

مهدی امیرنیا 1 ORCID logo، عفت خدائیانی 1 ORCID logo، داود احمدی ملکی 1* ORCID logo، نیلوفر افشاری 1 ORCID logo

1 گروه پوست، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
* نویسنده مسئوول؛ ایمیل: dr.ahmadi.1355@gmail.com

چکیده

زمینه: پلاسماي غني از پلاكت (PRP) يكي از مهم‌ترين مشتقات حاصل از خون است. در طول چند سال گذشته، استفاده از PRP به سمت زمينه­هاي درماني پزشكي در شرايطي همچون جوانسازي پوست و درمان زخم­هاي مزمن و ريزش مو گرايش يافته است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر PRP در جلوگیری از ریزش موی آندروژنیک می­باشد.

روش‌کار: در این کارآزمایی بالینی تصادفی شده، بیمار مبتلا به ریزش موی آندروژنیک مراجعه‌کننده به درمانگاه پوست مرکز آموزشی درمانی سینا تبریز به صورت تصادفی وارد مطالعه گردیدند. تزریق اینترافولیکولار پلاسماي غني از پلاكت (PRP)، 1/0 میلی‌لیتر در هر سانتیمتر مربع برای هر بیمار 2 مرتبه در مناطق مشخص گردید اسکالپ در طول یک ماه انجام گردید. از معاینات بالینی و درموسکوپی برای ارزیابی بیماران مبتلا به آلوپسی آندروژنیک استفاده گردید. بیماران، قبل از شروع مداخله، 1 ماه، 3 ماه بعد از مداخله پیگیری شدند و با استفاده از نرم افزار آماری نسخه 22 آنالیز داده­ها انجام گرفت.

یافته‌ها: در این مطالعه 20 بیمار (16 مرد و 4 زن) مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین سنی بیماران 1/3±78/32 سال بود. افزایش قابل توجهی در میانگین تعداد موی در مناطق تحت درمان در ماه سوم در مقایسه با قبل از شروع مطالعه مشاهده گردید. میانگین تعداد موی در مناطق تحت درمان با افزایش متوسط 9/13 مو در پايان ماه اول و 6/33 مو در سانتيمتر مربع در پايان ماه سوم در منطقه تحت درمان نسبت به سطح پایه تغییر داشت (001/0=P).

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، PRP تاثیرات مثبتی در درمان بیماران مبتلا به ریزش موی آندروژنیک دارد.

کلید واژه ها: پلاسماي غني از پلاكت, ریزش موی آندروژنیک, PRP
نحوه استناد به این مقاله: امیرنیا م، خدائیانی ع، احمدی ملکی د، افشاری ن.تأثیر پلاسماي غني از پلاكت (PRP) در درمان بیماران مبتلا به ریزش موی آندروژنیک. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي- درماني تبریز. 1399؛42(4):381-385
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 37

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 39

Your browser does not support the canvas element.