Logo-mj
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(6): 677-683.
DOI: 10.34172/mj.2021.008
  تعداد مشاهده چکیده: 185
  تعداد دانلود PDF: 85

Dermatology

مقاله پژوهشی

مقايسه اثر درمان تركيبي كرايوتراپي و تزريق داخل ضايعه بلئومايسين با درمان كرايوتراپي در درمان زگيل‌هاي مقاوم كف دست و پا

مهدی امیرنیا 1 ORCID logo، محمد رنجکش 1 ORCID logo، میر احد موسوی 1* ORCID logo

1 بیمارستان سینا، گروه بیماری‌های پوست، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
* نویسنده مسؤول؛ ايميل: Mmousvai@yahoo.com

چکیده

زمينه: هر چند بسیاری از زگیل‌ها با درمان های معمول بهبود می‌یابند، ولی موارد مقاوم از معضلات شایع هستند. بلئومایسین از جمله داروهایی است که برای موارد مقاوم استفاده می‌شود. هدف از این پژوهش مقایسه اثر ترکیبی کرایوتراپی و تزریق داخل ضایعه بلئومایسین با کرایوتراپی در درمان زگیل مقاوم است.

روش کار: شصت بیمار با زگيل مقاوم به درمان انتخاب شده و به صورت تصادفي در دو گروه 30 نفره A و B قرار داده شدند. در هر گروه سه جلسه كرايو طي هفته‌هاي 0، 3 و 6 در صورت وجود ضايعات قابل مشاهده انجام شد. در گروه B علاوه بر كرايوتراپي در هفته صفر و در صورت وجود ضايعه قابل مشاهده طي هفته 3 نيز تزريق داخل ضايعه بلئومايسين mg/ml1 انجام شد. نتايج درماني و عوارض احتمالي در هفته‌هاي 3 و 6 بررسي شد.

يافته‌ها: میزان پاسخ به درمان از نظر پزشک به صورت ضعیف، متوسط و خوب تعریف شد که این میزان بعد از سه هفته درمان در گروه A به ترتیب 7/16، 3/53 و10 درصد و درگروه B به ترتیب 7/16، 50 و3/33 درصد بود. میزان پاسخ بعد از 6 هفته به درمان در گروه A به ترتیب 3/33، 40 و 7/26 درصد و درگروه B نیز به ترتیب 7/6، 40 و 3/53 درصد بدست آمد.

نتيجه‌گيري: درمان ترکیبی کرایوتراپی وتزریق داخل ضایعه بلئومایسین نسبت به کرایوتراپی روش موثرتری برای درمان زگیل مقاوم است.

کلید واژه ها: کرایوتراپی, بلئومایسین, زگیل
نحوه استناد به این مقاله: امیرنیا م، رنجکش م، موسوی م ا. مقايسه اثر درمان تركيبي كرايوتراپي و تزريق داخل ضايعه بلئومايسين با درمان كرايوتراپي در درمان زگيل‌هاي مقاوم كف دست و پا. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي- درماني تبریز. 1399؛42(6):677-683
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 16 شهریور 1398
انتشار الکترونیکی: 06 اسفند 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)