مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1): 61-68.
DOI: 10.34172/mj.2021.029
  تعداد مشاهده چکیده: 60
  تعداد دانلود PDF: 24

Parasitology

تحقیقی

شیوع سرمی لیشمانیوز احشایی در کودکان ساکن مناطق روستایی شهرستان‌های اهر و اسکو استان آذربایجان شرقی در سال 1397

امیرحسین مقصود 1 ORCID logo، مهدی پارسایی 1* ORCID logo، افشین عظیمی 1، مهدی محبعلی 2، بهناز آخوندی 2، صدیقه سرفراز 3 ORCID logo، مهدی حسن زاده 4 ORCID logo، صابر علیزاده 4 ORCID logo، احد شهنامی 4

1 گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
2 گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
3 گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
4 معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
*نویسنده مسؤول؛ ايميل: Mahdiparsaei.mp@gmail.com

چکیده

زمینه: لیشمانیوز احشایی یا کالاآزار در برخی مناطق ایران مانند استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، فارس و بوشهر به صورت بومی دیده می‌شود. این بیماری در سایر مناطق کشور به شکل پراکنده و تک­گیر (اسپورادیک) گزارش شده است. با توجه به گزارش مواردی از بیماری کالاآزار از شهرستان‌های اهر و اسکو استان آذربایجان‌شرقی در سال‌های اخیر و نبود مطالعه جدید در مورد میزان شیوع آن، این بررسی با هدف تعیین وضعیت شیوع سرمي لیشمانیوز احشایی در كودكان شهرستان‌های اهر و اسکو استان آذربایجان شرقی انجام شد.

روش كار: در اين مطالعه توصيفي‌مقطعي، نمونه خون از کودکان زیر 8 سال مناطق روستایی شهرستان‌های اهر و اسکو در سال 1397 در لوله آزمایش بدون ماده ضدانعقاد جمع‌آوری شد. نمونه‌ها با روش سرولوژی آگلوتیناسیون مستقیم (DAT) برای اندازه‌گیری آنتی‌بادی ضد انگل لیشمانیا اينفانتوم ارزیابی شدند.

يافته ­ها: از 209 نفر کودک زیر 8 سال نمونه‌گیری شده، میزان شیوع سرمي بیماری لیشمانیوز احشایی در مراکز نمونه‌گیری شده از شهرستان‌های اهر و اسکو با تیتر آنتی‌بادی 1:3200، %95/0 تعیین شد. یکی از دو فرد مثبت این مطالعه در ابتدا تیتر آنتی بادی مشکوک 1:1600 داشت که 4 هفته بعد نمونه‌گیری اوليه، تیتر آنتی بادی 1:3200 شد.

نتیجه‌گیری: طبق نتایج، بیماری کالاآزار با وجود شیوع بومی پايين، یکی از مشکلات بهداشتی شهرستان‌های اهر و اسکو استان آذربایجان‌شرقی است. مطالعات تکمیلی بر پایه روش‌های مولکولی در منطقه و سایر مراکز استان آذربایجان شرقی لازم است.

کلید واژه ها: لیشمانیا اینفانتوم, شیوع سرمی, آگلوتیناسیون مستقیم, کالاآزار, انسان, ایران
نحوه استناد به این مقاله: مقصود ا ح، پارسایی م، عظیمی ا ، محبعلی م، آخوندی ب، سرفراز ن، حسن زاده م، علیزاده ص، شهنامی ا. شیوع سرمی لیشمانیوز احشایی در کودکان ساکن مناطق روستایی شهرستان‌های اهر و اسکو استان آذربایجان شرقی در سال 1397. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1):61-68
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 60

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 24

Your browser does not support the canvas element.