مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز

ثبت‌شده: 26 فروردین 1398
انتشار الکترونیکی: 10 دی 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(5): 610-614.
DOI: 10.34172/mj.2020.085
  تعداد مشاهده چکیده: 14
  تعداد دانلود PDF: 10

Cardiovascular System

گزارش مورد

اثر شیردوشی درآنژیوگرافی کرونری ناشی از پارگی دیواره آزاد بطن چپ

احمد سپرهم 1 ORCID logo، علی رستمی 1* ORCID logo، فرزاد ایلخچویی 1 ORCID logo

1 گروه قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
*نویسنده مسؤول ؛ ایمیل: dr.ali.ros@gmail.com

چکیده

پارگی دیواره آزاد بطن چپ یک عارضه بالقوه کشنده سکته قلبی است. تشخیص سریع این عارضه از اهمیت بالینی بالایی برخوردار می‌باشد. بیمار آقای ۴۵ ساله‌ای بود با سابقه فشارخون بالا که با علایم درد سینه و افت فشارخون در اورژانس پذیرش شد. با توجه به تغییرات نواری مطابق با سکته قلبی، بیمار جهت انجام آنژیوپلاستی اولیه به بخش آنژیوگرافی انتقال یافت. ارزیابی اولیه اکوکاردیوگرافی شواهدی به نفع عارضه مکانیکی ناشی از سکته قلبی را نشان نداد. شرایط بالینی بیمار بعد از انجام آنژیوپلاستی اولیه بهبودی نیافت. در حین انجام آنژیوپلاستی اولیه مشاهده اثر شیردوشی (Milking) در عروق کرونری، شک به عوارض مکانیکی بالقوه سکته قلبی را ایجاد کرد. ارزیابی مجدد با اکوکاردیوگرافی پارگی دیواره آزاد بطن چپ را نشان داد. مشاهده اثر شیردوشی در آنژیوگرافی می‌تواند ناشی از عوارض مکانیکی سکته قلبی باشد.
کلید واژه ها: پارگی دیواره آزاد بطن, سکته قلبی, آنژیوگرافی
نحوه استناد به این مقاله: سپرهم ا، رستمی ع، ایلخچوئی ف. اثر شیردوشی در آنژیوگرافی کرونری ناشی از پارگی دیواره آزاد بطن چپ. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي-درماني تبریز. 1399؛42(4):610-614
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 14

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 10

Your browser does not support the canvas element.