مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز

ثبت‌شده: 20 خرداد 1398
انتشار الکترونیکی: 10 دی 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(5): 520-528.
DOI: 10.34172/mj.2020.075
  تعداد مشاهده چکیده: 31
  تعداد دانلود PDF: 33

تحقیقی

جداسازی هسته سلول سرطانی در تصاویر هیستوپاتولوژی سرطان سینه و ناحیه ضایعه در تصاویر سرطان پوست با استفاده از شبکه‌های عصبی کانولوشن

صابر فولادی 1 ORCID logo، حسن فرسی 1* ORCID logo، سجاد محمدزاده 1 ORCID logo

1 گروه برق مخابرات، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
* نویسنده مسؤول؛ ایمیل: hfarsi@birjand.ac.ir

چکیده

زمینه: تجزیه و تحلیل آسیب شناختی نقش مهمی را در تشخیص، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی درمانی برای سرطان ایفا می­کند. با استفاده از آسیب‌شناسی ديجيتال، يعني اسکن و ذخيره ديجيتال بخش­هاي بافت بيمار، در حال حاضر می‌توان ابزارهايي براي تجزيه و تحليل خودکار اين تصاوير پيچيده ايجاد كرد. پزشکان با استفاده از سیستم تشخیص کامپیوتری از یک دستیار هوشمند برای تشخیص دقیق بهره می‌گیرند. این سیستم­ها مزایای گسترده­ای در بهبود اثر بخشی درمان را دارا می­باشند.
روش‌کار: در این پژوهش از طبقه­بندی کننده شبکه عصبی عمیق به کمک فریمورک تنسورفلو و بهره­گیری از کتابخانه کراس استفاده شده است. تصاویر ورودی در ابتدا از یک فیلتر پایین گذر به منظور کاهش اثرات نویزی عبور داده می­شوند. سپس تصاویر پیش پردازش شده به یک شبکه عصبی کانولوشن وارد می­شوند.
یافته‌ها: نتایج پژوهش تفاوت معنی‌داری در مقادیر دقت بین روش‌های مختلف با روش پیشنهادی را آشکار می‌نماید که در بعضی از موارد نشان دهنده افزایش بیش از 4/18 درصد در دقت تشخیص گردیده است. از دیگر مزایای روش پیشنهادی فراهم آوردن حساسیت بالا در تصاویر هیستوپاتولوژی می‌باشد که بین 12تا 18 درصد افزایش را در مقایسه با سایر پژوهش‌ها نشان می‌دهد. علت این برتری استخراج ویژگی‌های سطح بالا توسط شبکه­های عصبی کانولوشن بوده که با کاهش اندازه بردار ویژگی همراه می­باشد.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل نشان دهنده دقت 6/98 درصد برای تصاویر سرطان پوست و دقت 1/96 درصد برای تصاویر هیستوپاتولوژی سرطان سینه است که در مقایسه با نتایج سایر پژوهش‌ها سیستم پیشنهادی نتایج امیدوار کننده‌ای را ارائه می­دهد.


کلید واژه ها: سرطان سینه, سرطان پوست, شبکه عصبی کانولوشن, تقسیم‌بندی هسته
نحوه استناد به این مقاله: فولادی ص، فرسی ح، محمدزاده س. جداسازی هسته سلول سرطانی در تصاویر هیستوپاتولوژی سرطان سینه و ناحیه ضایعه در تصاویر سرطان پوست با استفاده از شبکه‌های عصبی کانولوشن. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي- درماني تبریز. 1399؛42(5):520-528
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 31

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 33

Your browser does not support the canvas element.