مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز

ثبت‌شده: 18 اسفند 1397
انتشار الکترونیکی: 07 آبان 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(4): 456-465.
DOI: 10.34172/mj.2020.068
  تعداد مشاهده چکیده: 35
  تعداد دانلود PDF: 30

تحقیقی

ساخت یک حسگر الکتروشیمیایی با ساختار گرافیت/نانونقره/ پردنیزولون جهت تشخیص و اندازه گیری کافئین در مکمل های دارویی و نوشیدنی­ها

افشین مرادی 1 ORCID logo، ثمینه کاکی 2 ORCID logo، سید حسین کیایی 3 ORCID logo، کیوان قدرتی 1 ORCID logo، آرش باباخانیان 1* ORCID logo

1 گروه شیمی، دانشکده علوم، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
2 گروه شیمی، دانشکده علوم، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
3 دپارتمان فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
* نویسنده مسؤول؛ ایمیل: arash.babakhanian@gmail.com

چکیده

زمینه: در این کار تحقیقاتی، ساخت و بهینه­سازی عملکرد یک حسگر الکتروشیمیایی بر پایه اصلاح و لایه نشانی الکتروشیمیایی سطح الکترود قلم گرافیت عریان توسط نانو ذرات نقرهو پردنیزولون با استفاده از تکنیک ولتامتری چرخه­ای نشان داده شده است.
روش‌کار: ولتاموگرام­های متوالی چرخه­ای در سرعت روبش­های کم جهت تولید فیلم­های پایدار و مقاوم بر سطح الکترود عریان قلم گرافیتی اعمال شدند. میکروسکوپ الکترونی روبشی جهت ماهیت­شناسی سطح­های اصلاح شده ی قلم گرافیت/ نانو نقره و قلم گرافیت/ نانو نقره/ پردنیزولون به کار گرفته شد. حسگر الکتروشیمیایی جدید با موفقیت جهت تخمین مقدار محتوی کافئین موجود در نمونه­های آماده سازی شده مکمل­های دارویی و نوشیدنی ها به کار برده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که این الکترود اصلاح شده، فعالیت الکتروکاتالیستی خوبی برای اکسیداسیون کافئین با پارامترهای الکتروشیمیایی کسب شده از قبیل ضریب انتقال الکترون برابر با ۶۵/۰، لگاریتم ثابت سرعت برابر با ۳۹/۳ (s-1 ) وغلظت لایه اکتیو سطح برابر با ۴-۱۰×۴/۳(میلی مول بر مجذور سانتیمتر مربع (را دارد. تحت شرایط آزمایشی بهینه شده، کافئین در محدوده غلظت ۲۵تا ۶۰۰ نانو مولار با حد تشخیص ۱۷/۸ نانو مولار توسط حسگر معرفی شده اندازه­گیری گردید.
نتیجه‌گیری: این مطالعه بر روی ساخت و بهینه‌سازی سک الکترود اصلاح شده قلم گرافیتی جدید جهت اندازه‌گیری کافئین در نمونه­های حقیقی حاوی آن تمرکز دارد. تکنیک ساده و مقرون به صرفه ی ترسیب الکتروشیمیایی جهت لایه نشانی نانو نقره و الکتروشیمیایی پردنیزولون به کار برده شد. این حسگر الکتروشیمیایی همچنین دارای مزایایی مانند پایداری بالا، تکرارپذیری رضایت‌بخش و حساسیت قابل قبول می‌باشد. بنابراین، این حسگر جدید می‌تواند جهت آنالیز نمونه­های مکمل دارویی و نوشیدنی غیرالکلی (نوشابه) با صحت و دقت بالا در آنالیز پیشنهاد گردد.
کلید واژه ها: الکترودهای اصلاح شده, الکترود قلم گرافیتی, ولتامتری, نانو ذرات نقره, پردنیزولون, کافئین
نحوه استناد به این مقاله: مرادی ا، کاکی ث، کیایی س ح، قدرتی ک، باباخانیان آ. ساخت یک حسگر الکتروشیمیایی با ساختار گرافیت/ نانونقره/ پردنیزولون جهت تشخیص و اندازه­گیری کافئین در مکمل­های دارویی و نوشیدنی­ها. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي- درماني تبریز. 1399؛42(4):456-465
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 35

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 30

Your browser does not support the canvas element.