ثبت‌شده: 05 آبان 1399
بازنگری: 05 اردیبهشت 1400
پذیرفته‌شده: 05 اردیبهشت 1400
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

  تعداد مشاهده چکیده: 44

گزارش کوتاه

میزان آنتی‌بادی ضد تیروپراکسیداز در بیماران کهیر مزمن

ارمغان قره آغاجی زارع* ORCID logo، فاطمه مهرآسا ORCID logo، افسانه رادمهر ORCID logo، سیده الناز هاشمی‌زاده

چکیده

مقدمه:
کهیر مزمن اختلالی پوستی با پاپول یا پلاک‌های متورم و خارش‌دار به مدت حداقل ۶ هفته می‌باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی Anti-TPOدر بیماران کهیر مزمن مقاوم به درمان‌های معمول، به منظور بررسی امکان تسریع بهبود بیماران از طریق هورمون‌های تیروییدی می‌باشد.
مواد و روش:
در این مطالعه مورد-شاهدی 63 بیمار کهیر مزمن و ۶۳ شاهد –بدون کهیر مزمن- به واسطه اندازه‌گیریAnti-TPO مطالعه شدند. میزان Iu/ml۴۰Anti-TPO> مثبت در نظر گرفته شد.
یافته‌ها:
شیوع کهیر مزمن در گروه مورد، در زنان حدود ۳.۵ برابر بیشتر بود. میانگین طول مدت بیماری در گروه مورد 3.75±21.40 ماه بود. در این مطالعه بین سن، جنسیت، میانگین TSH و فراوانی AntiTPO در دو گروه تفاوت معنی‌داری وجود نداشت.
نتیجه‌گیری:
میزان Anti TPO در بیماران کهیر مزمن تفاوت معنی‌داری با گروه شاهد نداشت. مقدار Anti TPO در بیماران با مدت ابتلای طولانی‌تر، به طور معنی‌داری بیشتر بوده است.
کلید واژه ها: کهیر مزمن, آنتی‌بادی ضد تیروپراکسیداز, هورمون‌های تیروئیدی
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 45

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 0

Your browser does not support the canvas element.