مجله پزشكي  دانشگاه علوم پزشكي تبريز 

ثبت‌شده: 22 بهمن 1398
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

  تعداد مشاهده چکیده: 10

Surgery

گزارش مورد

جراحی ترانس استرنال برروی مهره های توراسیک: گزارش مورد

رامین رجبی، عابد ابراهیمی، سارا رحیمی، بهزاد غلام ویسی*

چکیده

چکیده: با توجه به ساختارهای حیاتی و مهمی که در توراکس قرار دارند انجام عمل جراحی ترانس استرنال بر روی مهره های توراسیک بسیار پیچیده بوده و به ندرت انجام گرفته است. لذا این مطالعه با هدف گزارش یک مورد عمل جراحی ترانس استرنال موفق بر روی مهره های سینه ای به انجام رسیده است. در این مطالعه مردی 27 ساله با شکایت ضعف پیش رونده در اندام تحتانی به بیمارستان مراجعه کرد. ضایعه پاتولوژیک و تخریب شدید مهره سوم توراسیک تشخیص داده شد. با توجه به محل قرارگیری ضایعه، عمل با دسترسی قدامی انجام شد. نتایج این عمل بسیار موفقیت آمیز بوده و دارای نکاتی قابل توجه می باشد که در ادامه ذکر شده اند. در این مطالعه انجام عمل ترانس استرنال در بیماران با مشکلات قدامی مهره ها مورد حمایت قرار می گیرد.
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 11

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 0

Your browser does not support the canvas element.