مجله پزشكي  دانشگاه علوم پزشكي تبريز 

ثبت‌شده: 09 شهریور 1398
انتشار الکترونیکی: 11 خرداد 1400
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

  تعداد مشاهده چکیده: 11

Genetic

تحقیقی

بررسی پیوستگی چندشکلی¬ rs1800955 ژن DRD4 و استعداد ابتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی در بین کودکان منطقه¬ی شمال غرب ایران: یک مطالعه مورد-شاهدی

نوا خلیلی نژاد، لیلا مهدی زاده فانید، نرگس زینال زاده*، مائده علیزاده

چکیده

زمینه: اختلال نقص توجه/بیش فعالی (ADHD) شایع‌ترین اختلال روانی در میان کودکان است که وراثت‌پذیری بالایی دارد و حدود 7-%3 کودکان در سراسر جهان را درگیر می‌کند. این اختلال با نشانه‌هایی همچون سطوح بالا و نامناسب فعالیت فیزیکی، رفتارهای تکانشی و نقص توجه شناخته می‌شود. بسیاری از مطالعات ارتباط میان مسیرهای دوپامینرژیک و اختلال مذکور را گزارش کرده‌اند و ژن گیرنده‌ی دوپامین D4 (DRD4) و واریانت های آن به‌عنوان یکی از کاندیدهای اصلی در مطالعه‌ی این بیماری شناخته‌شده‌اند. در مطالعه حاضر پیوستگی ژنتیکی میان چندشکلی rs1800955 ژن DRD4 و اختلال نقص توجه/بیش فعالی در کودکان شمال غرب ایران مورد بررسی‌ قرار گرفت. روش کار: افراد مورد بررسی در این مطالعه‌ی مورد-شاهدی، شامل 200 کودک مبتلا به اختلال نقص ¬توجه/ بیش¬فعالی و 157 کودک شاهد در دامنه سنی 6 تا 12 ساله بودند. کودکان مبتلا از طریق متن بازنگری شده‌ی پنجمین راهنمای تشخیصی و آماری ناهنجاری‌های روانی و آزمون کانرز تشخیص داده شدند و ژنوتیپ آنها با استفاده از روش PCR-RFLP بررسی گردید. يافته‌ها: فراوانی ژنو تیپ‌های CC، CT، TT در گروه بیمار به ترتیب 48 (%24)، 137 (5/68 %) و 15 (5/7 %) و در گروه شاهد به ترتیب 50 (85/31 %)، 100 (69/63 %) و 7 (46/4 %) محاسبه شد و بر اساس نتایج، تفاوت معناداری بین گروه‌های شاهد و بیمار مشاهده نگردید (05/0
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

کلیه حقوق برای دانشگاه علوم پزشکی تبریز محفوظ است؛ مگر غیر آن ذکر شود. این مجله علمی با دسترسی باز پلاتینیوم، عنوانی از مجموعه انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تبریز (TUOMS PRESS) است.

Journal Management System. Powered by Maad Rayan